Gå til sidens hovedinnhold

Nå får du dobbelt så mange prikker

Artikkelen er over 9 år gammel

Fra 1. juli blir du straffet dobbelt så hardt for feil i trafikken. Spesielt ferske sjåfører får kraftig smekk. Antall ilagte prikker er nå doblet, og flere nye brudd på trafikkreglene er tatt med i ordningen.

– Prikkbelastningsordningen bidrar til å redde liv ved at flere følger trafikkreglene. Revidert ordning vil redde enda flere liv, sa samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa før de nye endringene ble vedtatt tidligere i år.

Del på Facebook

Lettere å få prikker

Det er innført flere nye overtredelser som gir prikker i førerkortet. Overtredelser som nå gir prikker er blant annet å kjøre for tett inntil bilen foran og ikke sikring av barn i bil.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa forteller at beregninger viser at dersom alle holder fartsgrensene, kjører rusfritt og bruker bilbelte, vil antall drepte i trafikken bli redusert med 50 prosent.

– En strengere prikkbelastningsordning vil få flere over på riktig side av loven, og verstingene blir raskere fjernet fra trafikken. Slik vil ordningen redde liv, sier Kleppa.

LES OGSÅ: Ønsker strengere håndheving.

Unge sjåfører

Endringene er rettet inn mot ferske sjåfører som også ofte er unge.

I følge Samferdselsdepartementet viser tall fra Transportøkonomisk institutt at bilførere i alderen 18-20 år har ti ganger så høy dødsrisiko som bilførere i alderen 35-64 år.

Har du hatt førerkortet i mindre enn to år, anses du som fersk sjåfør.

– Kjører du for fort, vil en fersk sjåfør få minimum fire prikker. Det betyr at vedkommende mister retten til å føre bil for seks måneder hvis vedkommende stoppes en gang til, sier Arve Øian, kundekonsulent publikumstjenester i Statens vegvesen.

Han forteller at prikkene slettes etter tre år fra datoen de ble ilagt.

LES OGSÅ: Tar ulykken opp med samferdselsministeren

Fort gjort

Utrykningspolitiet håper regelendringene vil få spesielt yngre sjåfører til å tenke seg om.

– Jeg tror at når de yngre bilførerne får seks prikker for en fartsovertredelse, vil de kanskje tenke seg om. Det holder å bli stoppet èn gang før førerkortet ryker neste gang de blir stoppet, sier politiførstebetjent og fungerende distriktsleder for Utrykningspolitiet, Ståle Jacobsen.

Han håper reglene vil synke inn, slik at antallet ungdomsulykker blir færre.

– Unge mannlige bilførere er større grad utsatt for ulykker, og det er å håpe at antallet ungdomsulykker i helgene går ned, sier han.

Regelendringene gjør at bilførere i større grad får mulighet til å vedta forenklet forelegg på stedet.

– Tidligere måtte vi skrive anmeldelse, nå er det mulig for føreren å få avgjort saken der og da. Det vil lette skrivearbeidet for saksbehandlerne våre sier han.

PC i bilen

For å styrke håndhevelsen av prikker i førerkortet, varslet samferdselsminister Kleppa i forbindelse regelendringene, at politiet skulle få utstyr montert i bilene slik at patruljen kan sjekke om en fører har åtte eller flere prikker, og dermed mister førerkortet.

– Vi har alltid folk ute som har PC i bilen, men skulle de ikke ha det, sjekker vi på gamlemåten ved å kalle opp sentralen, sier Jacobsen.

Han forteller at det nå i større grad vil være aktuelt å sjekke prikker.

– Nå blir det flere prikker på en gang, så det skal mindre til for å miste førerkortet. De som har spekulert i dette tidligere, kan få seg en overraskelse, sier han.

Jacobsen minner om at den enkleste måten å unngå prikker og bøter, er å innordne seg trafikkreglene.

– Da kommer vi alle trygt fram og vi unngår ulykker, sier han.