DRAMMEN: Styret i Vestre Viken innkalte til pressekonferanse torsdag klokken 15.00.

Her ble det klart at Erik Omland fratrer stillingen som administrerende direktør i Vestre Viken HF.

- Bakgrunnen er en totalvurdering jeg har gjort på bakgrunn av alt som har skjedd den siste tiden, og den endelige beslutningen tok jeg i dag. Jeg håper at dette kan bidra til å gjenopprette tilliten til helseforetaket, sier Omland.
 

- Dyktig direktør

Avgjørelsen skal Omland ha tatt selv. Styreleder i Vestre Viken HF, Bente Mejdell, beklager på det sterkeste at Omland fratrer.

- Han er en av de dyktigste sykehusdirektørene vi har hatt, og det er beundringsverdig av han å ta en slik beslutning nå, sier styreleder Bente Mejdell i Vestre Viken HF.

Skal komme til bunns


Resten av styret er informert om fratredelsen. Mejdell er klar på at Vestre Viken står overfor en stor utfordring.

- Nå ønsker vi å gjenskape tilliten til Vestre Viken, og helsevesenet generelt. Situasjonen vi er i er krevende. Nå skal vi gå systematisk og grundig til verks for å komme til bunns i denne saken, slik at pasientene igjen kan føle seg trygge på at de får en god behandling på sykehusene i Vestre Viken, sier Mejdell. 

Etter pressekonferansen avholdes det ekstraordinørt styremøte i Vestre Viken. Der ble Runar Nygård valgt til konstituert administrerende direktør inntil videre. Nygård er viseadministrerende direktør med ansvar for økonomi og finans i Vestre Viken helseforetak.

Styret har oppnevnt et arbeidsutvalg som skal legge fram et forslag til organisering av arbeidet med ansettelse av ny administrerende direktør, står det i en pressemelding fra Vestre Viken.


LES OGSÅ: Krever at ledelsen går av
 

Mer en først antatt

Saken begynte å rulle da en kreftpasient 5. november i fjor klaget til sykehuset på manglende innkalling og oppfølging etter kreftbehandling.
 

I januar meldte VG at Sykehuset Asker og Bærum skulle gå gjennom over 3.000 pasientjournaler for å finne ut hvor mange som ikke har fått behandling i henhold til tidsfristen. Vestre Viken HF er senere blitt anmeldt av Helsetilsynet for uforsvarlig helsehjelp og mangelfull styring/internkontroll.

Torsdag ble det kjent at saken er mer omfattende enn det sykehuset tidligere har opplyst, og Omland bekreftet overfor NRK at behandlingsdatoen er flyttet i over 1.000 journaler. Verken Helsetilsynet eller politiet er ferdige med sine undersøkelser.