Buskerud: Bedring av det psykiske helsetilbudet til barn og unge står også på ønskelisten.

Hun sier at mange faller i en gråsonekategori.

– Politiet blir altfor ofte satt til å håndtere psykisk syke. Og vi ser gang på gang at en patrulje kjører en person til Sykehuset Buskerud, avdeling Lier. Før vi aner ordet av det, er pasienten på vei fra sykehuset i taxi. Disse tilfellene legger beslag på enorme ressurser hos politiet, sier politimesteren i søndre Buskerud.

Engster seg

Drammens Tidende skrev onsdag om en 50 år gammel kriminell som er for syk til å straffes, men for frisk til å tvangsbehandles i psykiatrien.

– Mange av disse menneskene mangler grenser de fleste av oss har. Det er skummelt, de er ofte helt på grensen. Våre tjenestemenn engster seg for hva de plutselig kan finne på. Vi ser jo innimellom at vi får tragiske drapssaker hvor psykiatri er inne i bildet, sier hun.

Ønsket er at spesialisert helsepersonell håndterer situasjoner hvor politiet i dag brukes.
– Hun peker også på at all tid som går med til håndtering av psykisk syke, går på bekostning av andre borgere.

– Politiet kobles inn der helsepersonell ikke er rustet til å takle situasjonen.

– Disse tilfellene er ekstremt krevende for oss. Oppdrag som dette legger krav på samfunnsressurser, og det går på bekostning av andre saker, sier politimesteren.

– Også for de pårørende er det en belastning at politiet kobles inn.

– For mange føles det dramatisk at uniformert politi kommer for å håndtere situasjonen. Det ville vært bedre for alle med en annen løsning enn dagens, sier Fossen.

Mellomløsning

Spørsmålet er hva man kan gjøre med disse personene.

– Det er en mellomløsning som mangler. Hva kan man dømme folk til når de ikke kan settes i fengsel, men heller ikke er syke nok til å behandles i psykiatrien, spør hun seg.

– Politimesteren ønsker Hordaland-modellen velkommen. Der finnes en egen utrykningsenhet for psykisk syke. Og dermed får politiet utført oppgavene de er ment å utføre.

– Dette er helt klart en veldig interessant modell for oss. Med et slikt opplegg tar helsepersonell med riktig kompetanse seg av de psykisk syke, sier hun.