Oslofjordtunnelen åpnet igjen

Brannmenn på vei ut av tunnelen. Tolv personer måtte på sykehus etter brannen.

Brannmenn på vei ut av tunnelen. Tolv personer måtte på sykehus etter brannen. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Oslofjordtunnelen åpnet kl. 17.00 fredag.

DEL

HURUM/OSLO: Tunnelen åpner for lette kjøretøyer. Tunge kjøretøy med totalvekt på 7,5 tonn eller mer får fortsatt ikke lov til å kjøre gjennom tunnelen.

Del på Facebook

Oslofjordtunnelen ble stengt som føle av opprydding og reparasjonsarbeider etter brannen torsdag 23. juni.

- Før vi eventuelt åpner for tunge kjøretøy analyserer vi tidligere hendelser og vurdere nødvendige tiltak., Det er viktig at forbudet mot tunge kjøretøy respekteres. sier avdelingsdirektør Nils-Erik Bogsrud i Statens vegvesen.

Båttilbudet mellom Drøbak og Sætre i Hurum opphører fredag kl. 18.00.

8.000 i bot

Politiet ber sjåfører respektere forbudet mot å kjøre tunge kjøretøy med totalvekt på 7.5 tonn eller mer gjennom Oslofjordtunnelen. Tunnelen åpnet igjen for lette kjøretøy fredag 8.7.2011 klokken 1700 Etter å ha vært stengt etter en brann 23. juni.

- Vi er opptatt av sikkerheten for de som ferdes i tunnelen, og når det er et slikt forbud er det viktig at det overholdes, sier trafikkoordinator i Follo politidistrikt, Oddgeir Blokkum i en pressemelding.

Straffen for overtredelse vil være en bot på 8.000 kroner, subsidiært 15 dager fengsel.

- Bøtenivået er høyt, men vi vil unngå at sjåfører med tunge kjøretøy fristes til å kjøre tunnelen. Det kan bli en dyr snarvei, sier Blokkum.

- Svært alvorlig

Tunnelen har vært stengt siden brannen i tunnelen i slutten av juni. Statens Veivesen har jobbet med opprydding og reparasjonsarbeider. Når tunnelen nå åpner igjen, er dette for kjøretøy med totalvekt under 7,5 tonn.

- Det er svært alvorlig hvis førere av tunge kjøretøy setter økonomisk gevinst over risikoen for en ulykke, med de alvorlige følgene det kan gi, sier fungerende lensmann i Røyken og Hurum, Sigrid Lie.

– Statens Veivesen har satt opp informasjonsskilt på alle innfartsveier til tunnelen om dette, så det skal være godt kjent blant de som ferdes på veien.

Det er Statens Veivesen som avgjør når tunnelen åpnes for tunge kjøretøy igjen.

Tunnelbrann skyldes motorhavari

Verken sjåføren eller tunnelen kan lastes for brannen i Oslofjordtunnelen i juni, konkluderer granskningsgruppen.

Det er Follo politidistrikt, Statens vegvesens ulykkesgruppe i Akershus og Statens havarikommisjon som har undersøkt den utbrente lastebilen, skriver Dagbladet.

34 personer ble sittende fast i flere timer under den dramatiske brannen i Oslofjordtunnelen den 23. juni. Tolv ble sendt til sykehus med røykskader. Også i vinter sto et vogntog i brann i denne tunnelen.

Etter hendelsen i juni har det vært flere teorier om brannårsaken. Blant annet har Lastebilforbundet og Opplysningsrådet for veitrafikk uttalt at varme bremser som følge av den bratte tunnelen kunne være en mulig årsak. Det har også kommet krav om å bygge bru og forby tungtrafikk i tunnelen.

Overingeniør Truls Halvorsen sier til avisen at ulykkesgruppens første tanke var uvettig bremsing fra sjåførens side. Men dette viste seg å ikke stemme.

– Brannen har verken noe med tunnelen eller sjåføren å gjøre. Sjåføren har opptrådt helt riktig. Brannen startet med et skikkelig motorhavari, som førte til at en veistang kom ut av motorblokken. Den skadet både drivstoffledninger og elektriske ledninger slik at det tok fyr. Men hvorfor havariet skjedde på denne måten, vet vi ikke foreløpig. Ulykkesårsaken er uvanlig, sier han. (©NTB)

TEMASIDE: Alt om brannen i Oslofjordtunnelen

Artikkeltags