DRAMMEN:  I juni 2007 reiste sju ansatte i ULOBA på en måneds studietur til USA. ULOBA er et andelslag som leverer brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til over 900 funksjonshemmede over hele Norge.

De sju ULOBA-ansatte er alle funksjonshemmede selv. Derfor hadde de også med seg sine personlige assistenter på turen.
 
Studieturen kostet ifølge ULOBAs årsregnskap for 2007 over 1,1 millioner kroner. I tillegg kommer utgifter til lønn og opphold for assistentene.

Del på Facebook

Ubrukte midler

Pengene til denne og andre utenlandsturer har ULOBA hentet fra norske kommuner. Når kommunene skal kjøpe BPA-tjenester til sine innbyggere, inngår de avtaler med andelslaget.

I avtalene heter det at ubenyttede driftsmidler kan overføres til ULOBAs solidaritetsfond. Driftsmidlene utgjør 15 prosent av beløpet kommunene betaler.

Hvis en BPA-bruker ikke ønsker å bruke ULOBA mer, tilfaller driftsmidlene som eventuelt er til overs, fondet. Det samme skjer hvis en BPA-bruker ikke bruker opp sine innvilgede driftsmidler.

ULOBAs andelseiere kan søke om å overføre ubenyttede driftsmidler til året etter. Men alle verdier over 100.000 kroner overføres til solidaritetsfondet.

35 millioner

En gjennomgang av ULOBAS årsregnskaper for perioden 2007–2010 viser at over 34 millioner blitt plassert i ULOBAS solidaritetsfond i løpet av fire år. Ved utgangen av 2010 var fondet på nesten 35 millioner kroner.
 
Solidaritetsfondet ble opprettet for å gi BPA-brukerne opplæring i å være arbeidsledere for sine egne assistenter. Årsregnskapene viser imidlertid at det brukes mye penger på andre ting også.
 
Både i 2007 og 2009 reiste ULOBA på tur til Strasbourg for å møte andre representanter for Independent Living-bevegelsen.
 
Denne borgerrettsbevegelsen ser på «de hindringene som et menneske med funksjonsnedsettelse møter som samfunnsskapte snarere enn medisinske».

LES OGSÅ:  ULOBA svarer på kritikken

Non-profit

Norge er Independent Living nært knyttet til BPA og ULOBA. Hvis ULOBA oppløses, går alle andelslagets verdier til den norske Independent Living-bevegelsen.
 
ULOBA har i løpet av 20 år bygd seg opp til å bli en millionbedrift. Bare i fjor var omsetningen på 650 millioner kroner.
 
Andelslaget kaller seg non-profit siden ingen tar ut utbytte. Likevel sitter ULOBA på store verdier og eier blant annet tre eiendomsselskaper og et busselskap.

LES OGSÅ: Kjemper mot assistenter på anbud

Dobbeltrolle

ULOB A er altså både en tjenesteleverandør og en interesseorganisasjon. Både Vestregionen, som består av 16 kommuner i Buskerud og Akershus, og Buskerud Kommunerevisjon er kritisk til denne dobbeltrollen.

 I en rapport fra 2009 fastslår kommunerevisjonen at det brukes betydelige midler på rollen som interesseorganisasjon uten at dette kan tallfestes nærmere.

LES OGSÅ: Ordfører mener ULOBA snyter kommunene