DRAMMENSREGIONEN: Mens Arbeiderpartiets Masud Gharhkhani vil ha 60 minutter fysisk aktivitet på timeplanen hver dag, mener Høyre-kvinnene Tove Paule og Kristin Ørmen Johnsen at det er grenser for hva skolen skal fikse.

– At vi kun skal be skolen sørge for våre barns fysiske aktivitet, blir helt feil, mener stortingsrepresentant Ørmen Johnsen, og etterlyser en holdningsendring i hele samfunnet, især blant foreldre.

– Foreldrene har hovedansvaret. Det er dog de som har satt barna til verden, istemmer tidligere idrettspresident og Drammens varaordfører, Tove Paule.

– For lettvint

Det provoserer lederen i Drammens Kommunale Foreldreutvalg.

– Det blir for lettvint å si at dette er foreldrenes ansvar. Hvis drammensskolen skal bli Norges beste skole, må vi ha mer fysisk aktivitet inn i skolehverdagen. Jeg er helt enig med Gharahkhani, jeg skjønner ikke hva de venter på, sier Per Bjørnar Knudsen, og forteller at 60 minutter fysisk aktivitet i skolen hver dag, stiller de seg positive til.

Ørmen Johnsen understreker på sin side at Høyre er positive til fysisk aktivitet i skolen. Selv om de ikke kommer til å gå inn for noe lovpålegg.

– Du kan lovpålegge fysisk aktivitet hver eneste dag, men vi trenger en holdningsendring blant oss alle. Vi kan ikke forvente at staten skal ordne med alle forhold i livet.

– Men hva med folkehelseperspektivet?

– Nå er det jo sånn at hver og en av oss har et hovedansvar for egen livsstil. Hvis noen har lyst til å ligge på sofaen og spise boller og se på Hotel Cæsar eller en annen serie – så for all del. Men det handler om balanse, da bør man også gå en tur, sier Ørmen Johnsen, som mener vi alle bidrar til det hun kaller en «sitte-kultur», deriblant foreldre som kjører barna sine til alle aktiviteter.

– Foreldre burde gå sammen både på skolen og i barnehagen, og avtale «gå til skolen uker» for eksempel, sier hun, men peker også på at det er minst like viktig hva som skjer etter skoletid, som på skolen.

LES OGSÅ: Masud Gharahkhani vil ha 60 minutter fysisk aktivitet i skolen hver dag

Ut og lek

Både Ørmen Johnsen og Paule etterlyser nemlig barn og ungdom som leker i gata – og foreldre som jager de ut:

– Man må legge til rette for at ungdom kan være ute. Det å leike i gata for eksempel, det var jo det vi gjorde, sier Ørmen Johnsen.

– Men så bør skolen være med å tilrettelegge for fysisk aktivitet og vi som politikere bør jobbe med for eksempel å skape trygge gå- og sykkelveier, sier Tove Paule, men vil også gjerne presisere at Høyre har fattet et vedtak i bystyret om mer fysisk aktivitet inn i drammensskolen, og at de jobber med å utrede forskjellige alternativ for hvordan dette kan gjøres.

LES OGSÅ: Hoppende glade barn viser vei

Andre saker på dt.no:

Ville kaste rådmannen – kastes ut av Høyre

Nå blir det nye beløp på parkeringsbøtene

Fire biler kolliderte på RV 23