Gå til sidens hovedinnhold

– Psykiatrien taper på bekostning av somatikken

Artikkelen er over 10 år gammel

Psykiatrien i Vestre Viken får lide for at somatikken ikke holder budsjettene sine. Det mener Fellesorganisasjonen og Fagforbundet.

NEDRE EIKER: – Somatikken øker sine rammer med minimum tre ganger så mye som psykiatrien i Vestre Viken. Det gjør at vi er sterkt bekymret for våre klienter, sier Harald Baardseth.

Han er fellestillitsvalgt for Fellesorganisasjonen (FO) i Vestre Viken. Både FO og Fagforbundet reagerer sterkt på administrasjonen i Vestre Vikens forslag til budsjett for 2011.

LES OGSÅ: - Ubegripelig å ta hensyn til verneverdige bygninger ved bygging av nytt sykehus i Drammen

Må spare 17 millioner

– Klinikk for psykiatri og rus var den eneste som hadde budsjettbalanse i 2010. Årsaken var sterk styring og tiltak som for eksempel å holde stillinger vakante, forklarer Baardseth.

Likevel får psykiatrien beskjed om å spare 17 millioner kroner. Dermed må klinikk for psykiatri og rus være med på å betale for at de andre klinikkene skal gå i balanse. De fire sykehusene i Vestre Viken skal spare til sammen 90 millioner kroner i 2011. I år går helseforetaket med 40 millioner i underskudd.

Baardseth mener det er sterke fagmiljøer og krefter i somatikken som vinner fram på bekostning av psykiatrien. FO og Fagforbundet er også bekymret for Vestre Vikens planer om eiendomssalg.

Helse Sør-Øst krever at Vestre Viken skal sette av 71 millioner kroner til investeringer neste år. For å få til det, vil Vestre Viken-direktør Nils Fr. Wisløff blant annet selge et titall eiendommer.

LES OGSÅ: Regjeringen garanterer samlokalisering i Drammen

Eiendomssalg

Blant disse er Tyrifjord i Vikersund, BUP Lerberg i Hokksund og Fjellbrott behandlingshjem i Solbergelva.

Ifølge Baardseth disponerer psykiatrien ni av eiendommene som skal selges, mens én huser både psykiatri og somatikk. Eiendommene har en samlet verdi på rundt 100 millioner kroner.


– Disse pengene er tenkt pløyd inn i eiendomsbudsjettet til Vestre Viken. Dermed blir de tilgjengelige for både somatikk og psykiatri, sier Baardseth.

Han understreker at det er full enighet om å selge en del av eiendommene som ikke egner seg til det de brukes til. FO og Fagforbundet frykter imidlertid at det ikke vil bli penger til nødvendig oppgradering dit behandlingstilbudene skal flytte.

Vil beholde pengene

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling på Fjellbrott i Solbergelva er for eksempel planlagt flyttet til Valbrottveien på Åssiden.

– For at det skal fungere, er det stort behov for oppgradering i lokalene institusjonen skal flytte til. Per i dag er det ikke midler til dette, sier Baardseth.

Han viser også til sentrale føringer om at alle penger som spares inn i psykiatrien skal beholdes der. Baardseth mener det også bør gjelde ved salg av eiendommer.

– Det bør ligge føringer i neste års budsjett om at inntekter fra salg av disse eiendommer psykiatrien disponerer, skal pløyes tilbake til opprustning av psykiatriens eiendommer, sier han.

Behandles i dag

Styret i Vestre Viken skal behandle administrasjonens forslag til budsjett for 2011 i dag. Klinikkdirektør for psykiatri og rus, Marit Lund Hamkoll, ønsker derfor ikke å kommentere Baardseths bekymringer.

– Vi har fulgt premissene som har vært lagt i Vestre Viken. Det må være opp til styret om de ønsker å vedta budsjettet eller ikke, er alt hun ønsker å si.

Kommentarer til denne saken