OSLO: Professor Lars Lien ved Høgskolen i Hedmark karakteriserer røyking, alkoholmisbruk og lav fysisk aktivitet som risikoatferder for frafall.– Selv om vi kontrollerer for en rekke forhold, inkludert psykisk helse, har de som røyker en nesten tre ganger høyere risiko for å droppe ut av videregående skole, sier Lien til Forskning.no.

Lien står bak studien sammen med Regionsenter for barn og unges psykiske helse i Helseregion øst og Sør.

De elevene med ingen eller lav fysisk aktivitet hadde også høy risiko for å falle fra, men for dem som drakk alkohol, var risikoen noe svakere. Undersøkelsen viser videre at betydelig flere gutter enn jenter dropper ut av videregående skole.

Forskerne har analysert data om helseatferd og sosiale forhold blant omkring 11.000 ungdomsskoleelever.

Studien er publisert i tidsskriftet BMC Public Hea