Gå til sidens hovedinnhold

Språktester taxisjåførene

Artikkelen er over 9 år gammel

En rekke klager og avvik har ført til at den nye ledelsen i Drammen Taxi har innført strenge språktester og bøter for alle sine sjåfører.

DRAMMEN: – I en konkret klage på en pasientreise, skulle pasienten fra Drammen til Akershus universitetssykehus på Lørenskog. Sjåføren kjørte til Aker sykehus i Oslo, halvannen mil unna, forteller Glenn A. Hole (35), daglig leder i Drammen Taxi.

– Slike episoder kan få store konsekvenser. I verste fall kan liv og helse stå i fare.

Del på Facebook

Hittil høy strykprosent

Hole begynte som daglig leder i Drammen taxi i mars. Han har tidligere jobbet mye med endringsledelse, og startet umiddelbart å rydde opp. For selskapet opplevde mange avvik og det Hole selv beskriver som «en økende vekst av klager» på sine sjåfører.

Drammen Taxi har 350 sjåfører. Mellom 80 og 90 prosent av sjåførene har et annet morsmål enn norsk. Flere har manglende språkforståelse.

– Mellom 50 og 60 personer som ønsker å jobbe som sjåfør har den siste måneden vært inne til språktest. Bare tre har bestått, sier Hole.

Pasientreiser

Klagene som går igjen går ut på dårlig språkforståelse, at sjåfører ikke kommer til avtalt tidspunkt, nekter å ta oppdrag, kjører feil, er uhøflige og at de kjører for fort.

Mange av klagene kommer fra pasientreiser, det vil si reiser til og fra offentlig godkjent behandling.

LES OGSÅ: Taxistrid om det nye torget

I mai vedtok styret i Drammen Taxi derfor en rekke tiltak for å komme problemene til livs.

– Vi måtte aktivt gå inn for å bedre ting, understreker Hole.

Tiltakene går ut på at alle sjåfører, nye som gamle, også de etnisk norske, må gjennom en språk- og pasienttest. Testen må bestås før sjåførkortet utstedes og de kan kjøre pasienttransport.

Språktest og bot

I tillegg vil sjåfører som mottar flere enn to klager på språkkunnskaper bli innkalt til språktest.

Testen ble i sin tid utarbeidet av Introduksjonssenteret i Drammen. Består ikke sjåføren testen, som er tilsvarende språktesten Norskprøve 3 for voksne innvandrere, får vedkommende en prøveperiode på inntil tre måneder, hvor språkferdighetene må forbedres. Ny test må bestås innen denne perioden.

Hvis testen, som skal måle kandidatens evne til både å forstå klar tekst og tale og selv å uttrykke seg forståelig, ikke bestås andre gang, vil Drammen Taxi oversende saken til fylkeskommunen for videre behandling.

– Vi mener fylkeskommunen da burde ta fra dem drosjeløyvet, forklarer Hole.


Det er fylkeskommunen som gir ut drosjeløyve eller drosjebevilling, konsesjonen som innebærer at man får tillatelse til å drive drosjevirksomhet.

LES OGSÅ: Lar piratdrosjene herje fritt

Nekter å ta oppdrag

I tillegg har Drammen Taxi innført direkte og umiddelbare sanksjoner mot sjåfører som nekter å utføre oppdrag, såkalte nei-trykk.

– Noe som har vært en stor utfordring, forteller Hole.

Sanksjonene går ut på både utestengelse fra taksameteret og forelegg på mellom 1.500 og 6.000 kroner.

LES OGSÅ: Drosjesjåfører avviste mor med ettåring.

Andre tiltak er drosjeguide som viser hvor viktige bygg, steder og tjenester holder til i Drammen og andre byer, samt kjøreretning for ulike byer. Gjennomgang av avvik og kompetanseheving av sentralen på geografi er også et satsingsområde.

Glenn A. Hole håper dette vil bedre situasjonen.

– For det er kundene som betaler lønningene våre, og det må alle forstå, avslutter han.

Kurses i kundeservice og førstehjelpen

Pasienttesten som sjåførene må gjennom er i regi av Vestre Viken (VV) HFs Pasientreisekontor. VV er Drammen Taxis største kunde. Transportøravtalen er verdt opp mot 20 millioner kroner i året, forteller Jarle Hovland, seksjonsleder ved Pasientreisekontoret.

– Pasienttesten tar for seg de nasjonale kravene til gjennomføring av leveranse, men også oppførsel, høflighet, skikk og bruk, forklarer Hovland.

Han ser positivt på samarbeidet med Drammen Taxi.

– Men enhver transportør har forbedringspotensial, sier han.

Hovland mener det er bra at ledelsen i Drammen Taxi går systematisk til verks. Men helseforetaket skal også bidra. Fra og med uke 37 vil instruktører fra Vestre Viken Helseforetak arrangere førstehjelpskurs for sjåførene til Drammen Taxi. Kurset vil blant annet ta for seg hva man skal gjøre ved hjertestans.

– Dette vil trygge pasientene og transportørene i forbindelse med leveransene av oppdragene, avslutter Hovland.