MODUM: - Jeg forstår veldig godt at denne saken engasjerer, samtidig er jeg opptatt av likhet for loven, sier statsminister Jens Stoltenberg til Drammens Tidende.

LES OGSÅ: Stoltenberg på banen

I dag åpnet han Blaafarveværkets sesong på Modum. Og det er nettopp Modum som er hjemkommunen til Ole Kristian og Laila Navrud og deres seks måneder gamle sønn. En familie som om få uker splittes når mor og sønn må forlate Norge.

Utlendingsnemda har nemlig vedtatt at Laila Navrud må forlate landet innen 3. juni. De mener hun har brutt vilkårene for sitt opphold i Norge ved å arbeide som noe annet enn au pair.

Kode-mysterium

Laila Navrud kom til Norge i 2007 og jobbet en stund som au pair før hun møtte Ole Kristian Navrud. Senere giftet de seg. Laila gikk på norskkurs og fikk seg etter hvert jobb på et bakeri. Paret møtte ikke umiddelbart problemer da de søkte om fornyet arbeidstillatelse. I passet ble det skrevet koden ”UF 4a 2b”, utlendingsdirektoratets paragraf om at vedkommende bare kunne jobbe som au pair.

Problemet var at ingen, verken lokalt politi eller skattemyndighetene, kunne forklare hva koden betydde.

- Gjennom mediene er det varslet en omgjøringsbegjæring. Og i en eventuell rettssak kan domstolene avgjøre om regelverket er riktig tolket. Så er det viktig at politikerne ser på om det er mulig å gjøre noe med regelverket, sier Stoltenberg til Drammens Tidende.

LES OGSÅ: Tilbyr gratis advokathjelp

- Vil ikke gripe inn personlig

Statsministeren mener det er viktig at regelverket er rimelig. Han understreker også at det er viktig for ham å opptrå ryddig i slike saker. Statsministeren vil ikke gripe inn personlig i enkeltsaker.

- Det er viktig med ryddighet. Det ville vært feil om jeg som statsminister skulle overprøvd jobben til Utlendingsnemda, sier Stoltenberg.

Han skjønner at saken er fortvilt for paret Navrud som også har felles sønn.

- Jeg skjønner det. Vi har flere tusen enkeltsaker hvert år, ofte er barn involvert. Alt er menneskeskjebner, sier Stoltenberg.

Ordfører overrakte brev til statsministeren

Statsministerens partifelle og ordfører i Modum, Terje Bråthen, gjorde ham oppmerksom på Navrud-saken i går. Bråthen overrakte et brev med utklipp fra Drammens Tidendes omtale av saken. Bråthen opprettet en innsamlingskonto til støtte for familien på torsdag. I dag sjekket han kontoen og da hadde det kommet inn 8000 kroner.

- I brevet til Statsministeren skrev jeg at jeg og Lise Christoffersen jobber aktivt med denne saken. Jeg er klar over at Statsministeren ikke styrer slike saker, men jeg tenker det er viktig med kunnskap om at regelverket til tider slår skjevt ut, sier Bråthen.

Engasjementet rundt saken er enormt etter at Drammens Tidende omtalte saken først, 7. mai. ”Støttegruppen for Ole Kristian Navrud og familien” ble opprettet av Martin Slatter. Gruppen har allerede mer enn 25.000 medlemmer.