DRAMMEN : Sykehuset får boten for å ha somlet med å utlevere loggen over hvilke ansatte som har vært inne på en pasientjournal.

Del på Facebook

En pasient ved sykehuset mistenkte ulovlig journalsnoking. Da vedkommende etter gjentatte henvendelser til sykehuset ikke fikk loggen, ble Datatilsynet kontaktet.

Men heller ikke tilsynet klarte å få fart på Drammen sykehus. Et pålegg om å utlevere loggen til pasienten ble ikke etterfulgt innen tidsfristen.

LES OGSÅ: Må spare 161 millioner

Det ble heller ikke et pålegg om å redegjøre for hvilke rutiner sykehuset har for å sikre at pasientene får innsyn i de opplysningene de har krav på.

Kommunikasjonsavdelingen i helseforetaket kan berolige med at det ikke var noen som hadde snoket ulovlig i pasientens journal.

LES OGSÅ: Driver ikke forsvarlig