OSLO: Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) satte for halvannet år siden ned utvalget som skal utmeisle Norges nye religionspolitikk. Ifølge Vårt Land ønsker utvalget å rydde plass til hijab, kors og andre religiøse symboler i det offentlige rom. Dermed kan det åpnes for at både politi og dommere få lov til å bære hijab, noe som ikke er tillatt i dag.– Vi må tåle å bli eksponert for andres religion, enten vi møter en imam i en sykehuskorridor eller politi med hijab, sier et medlem av utvalget til avisen.

LES OGSÅ: Nei til hijab

LES OGSÅ: Ønsker forbud mot hijab i skolen

Provosert

Dette provoserer stortingspolitiker Ulf Erik Knudsen (FrP).

– Om man skal åpne for hijab i politiet og rettsvesenet, vil det hemme integreringen i det norske samfunnet. Hijab vil også virke som et slør mellom muslimske kvinner og det norske samfunnet, sier Knudsen.

Heller ikke Arbeiderpartiet er særlig positive til dette.

– Denne diskusjonen har vi nettopp hatt og jeg ser ingen grunn til å ta den opp igjen nå. Politi og rettsvesen bør være politisk og religiøst nøytrale. Dette kan lett bli en avsporing av integreringsdebatten, sier stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap).

Tros- og livssynspolitisk utvalg hadde sitt første møte i august 2010 og skal legge fram sin utredning innen nyttår. Utvalget har fått i oppgave å foreta en gjennomgang av statens tros- og livssynspolitikk og fremme forslag som kan bidra til å skape en mer helhetlig politikk på feltet. Men allerede nå gir de altså signaler på hva de vil foreslå.

– Det vil prege konklusjonen vår at vi på ingen måte vil gjemme bort eller redusere nærværet av religiøse symboler. Vi ønsker å legge til rette for at mangfoldet kan være robust, sier utvalgets leder Sturla Stålsett til Vårt Land.

LES OGSÅ: – Innfør hijab i politiet

Mister nøytraliteten

Frps Ulf Erik Knudsen mener et eventuelt forsalg om å godta hijab i rettsvesenet vil bidra til at folk ikke lengre vil oppleve domstolene som nøytrale.

– En dommer som bruker hijab signaliserer at vedkommende ikke setter lovboka høyest, mener Frp-politikeren.

Heller ikke politiet bør få lov til å bruke hijab, mener Knudsen.

– Når det er sagt, det kanskje største problemet med hijab er at dette plagget er svært kvinnediskriminerende, sier Knudsen som ikke har noe imot diskre bruk av religiøse symboler som blant annet smykker.

Knudsen understreker at det han opplever som økt bruk av hijab bekymrer ham veldig.

– Hijab er et stort problem for integreringen i vårt samfunn. De som bruker dette plagget signaliserer at de ikke ønsker å være en del av vårt fellesskap. Den økte bruker vitner også om en økt radikalisering i deler av det muslimske miljøet i Norge, sier Knudsen.

Spørsmål om religiøse plagg har tidvis gitt opphetet samfunnsdebatt. Etter sterke reaksjoner ble forslaget om hijab i politiet trukket tilbake av daværende justisminister Knut Storberget for tre år

LES FLERE LOKALE NYHETER