I januar ble det kjent at kirurgisk avdeling ved Bærum sykehus i en årrekke hadde trikset med ventelistene. Datoer hadde blitt forskjøvet slik at pasienter ikke ble innkalt til kontroller og oppfølging som de skulle.

Sykehuset har vedkjent at tre pasienter kan ha fått livene sine forkortet som følge av praksisen. Ifølge Helsetilsynet fikk 475 pasienter behandling etter fristen i 2008 og 2009.

LES OGSÅ: Fem mill. i bot

Slipper å betale

Mange pasienter hadde heller ikke fått informasjon om rettighetene sine, slik loven sier.

Dette foregikk i perioden 2004–2010. Helsetilsynet anmeldte Bærum sykehus til politiet, som har etterforsket saken. Det endte med en foretaksstraff i form av en betinget bot på fem millioner kroner.


Det innebærer at Vestre Viken slipper å betale boten hvis helseforetaket ikke blir siktet for forhold som leder til straffeansvar de neste fem årene.

Alvorlig sak

Styreleder Helge Bryne i Vestre Viken tar saken svært alvorlig:

– Det er derfor avgjørende viktig at dagens ledelse i helseforetaket sluttfører arbeidet med å rette opp de feil og alvorlige mangler i pasientoppfølgingen som ble avdekket, sier han i en pressemelding.

– Administrerende direktør vil også foreta en nærmere vurdering av eventuelle ytterligere personalmessige konsekvenser som følge av denne saken.