Buskerud: – Jeg mener det er en misforståelse at samfunnet ikke kan bygges ved lov, sa Martin Kolberg til delegatene til fylkesårsmøtet i Kongsberg.

Utsagnet kom etter at flere uttrykte skepsis til å bruke et forbud til å kvitte seg med uønskede elementer i en kultur som ikke er norsk. Saken gjaldt et forslag om forbud av burka, og krav om obligatorisk underlivsundersøkelse av utsatte jenter.

– Beskyttet ved lov


Kolberg henviste blant annet til tidligere lovendringer som har åpnet for kvinnelige prester og gitt homofile retten til å inngå ekteskap.

– Hele det norske samfunnet er beskyttet ved lov. Hvis nødvendig må vi bruke lovverket for å beskytte den norske kulturen, sier Kolberg, og henviser til at dette er gjort mot kristendommen tidligere.

Han understreker at det «selvfølgelig er grenser for hva vi kan bruke loven til»”.

– Jeg mener for eksempel ikke at vi skal forby hijab, men noen her avviste jo hele bruken av tvang, sier han.

– Venstresiden forsømmer seg og tar fra seg selv et viktig virkemiddel, mener Kolberg.

Skapte debatt

Bakgrunnen for utsagnet var Drammen Ap og Lier Ap som ville se på muligheten til å endre lovverket, slik at man kan innføre obligatoriske underlivsundersøkelser av unge jenter i risikogruppen for kjønnslemlestelse, og Hurum Aps innstilling som foreslo å forby burka på offentlig sted.

Ønsket om et forbud mot burka var i tråd med Christoffersen tidligere uttalelser om at hodeplagget er kvinneundertrykkende og et misbruk av religion.

Fremskrittspartiet har også foreslått et slikt forbud.

Temaet var et av de få som skapte debatt på et ellers samstemt årsmøte på Kongsberg i helgen.

Men i stedet for et kategorisk forbud nå kom årsmøtet fram til en ordlyd hvor man ser på en endring i lovverket.

Christoffersen var ikke i tvil om at målet er å få til et fremtidig forbud mot burka og niqab, og gjennomføring av obligatoriske underlivsundersøkelser.

– Men det må en ny norsk lov til, sier hun.

- Viktig med dialog

Christoffersen, som er Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talskvinne, har ikke tro på at bare lovendringer vil virke.

– Det holder ikke med den norske pekefingeren alene, sier hun.

– Det er viktig å få til en dialog med både eldre ledere og innvandrerjenter som er berørt av dette, sier hun.

Liungen Alexander Cascio var en av dem som uttrykte skepsis til å bruke for mye tvang.

Han støttet til slutt forslaget fra Christoffersen som han sitter i fylkesstyret sammen med.

– Alle erkjente at forbud er et kraftig virkemiddel og at vi må utrede hva dette går ut på og hva vi vil oppnå med det, sier han.