BUSKERUD: Etter det Drammens Tidende erfarer, er det flertall i fylkestinget for å øke godtgjøringen til fylkesordføreren betraktelig. De andre politikerne lønnes ut fra hvor mye de tjener.Ifølge fylkesvaraordfører Britt Homstvedt (Frp) eksisterte det i går kveld hele fire ulike forslag. Ett av forslagene skal etter det Drammens Tidende erfarer gi en lønnsøkning på nesten ni prosent hvis det blir vedtatt.

Hvilket av de fire forslagene Homstvedt vil fremme på vegne av Frp, Høyre og KrF, var i går kveld ikke klart.

– Dette har vi nesten ikke diskutert. Jeg har ikke sett på dette som den viktigste saken, sier Homstvedt.

LES OGSÅ: Stegane mener 4-5 prosent er nok

Ser til Drammen

Fylkesvaraordføreren forteller at posisjonen vurderer å knytte fylkesordførerens godtgjøring til statsrådenes lønn. Da vil fylkespolitikerne slippe årlige diskusjoner.

– Jeg aner ikke hvilken prosentsats av regjeringsmedlemmenes lønn vi havner på. Nå skal vi undersøke gjennomsnittlig godtgjøring for fylkesordførere og sove på de ulike forslagene, sier Homstvedt.

Gruppeleder for KrF, Trond Johansen, har sansen for måten Drammen gjør dette på. Ordføreren i elvebyen får 85 prosent av det statsrådene tjener.

– Jeg mener størrelsen på ordførergodtgjørelsen i Drammen er et greit utgangspunkt for nivået i fylket. En slik endring er imidlertid ikke aktuell før i 2013, sier han.

LES OGSÅ: Så mye ekstra fikk de

Bør tjene nest best

Ordfører Tore Opdal Hansen (H) i Drammen tjener nå 944.520 kroner i året. Fylkesordfører Morten Eriksrød (H) har en årlig godtgjøring på 803.356 kroner.

Hvis fylkestinget går for den samme prosentsatsen av statsrådslønn som i Drammen, øker Eriksrød godtgjørelsen sin med 141.164 kroner. Det tilsvarer en lønnsøkning på 17,6 prosent.

Trond Johansen vil ikke si nøyaktig hvor stor lønnsøkning han ser for seg at fylkesordføreren bør få. Men:

– Fylkesordføreren bør være den nest høyest lønnede i fylket etter fylkesrådmannen. Nå er det et par andre i administrasjonen som tjener mer, sier han.

LES OGSÅ: Eriksrød vil betale tilbake

Ikke etterbetaling?

Fungerende gruppeleder for Høyre, Elizabeth Skogrand, ønsket i går kveld ikke å uttale seg om saken. Arbeiderpartiets gruppeleder, Roger Ryberg, er foreløpig avventende.

– Vi vet ikke hvilket forslag som blir presentert. Vi kan ikke ha en mening før vi ser forslaget svart på hvitt, sier han.

Det ble etter det Drammens Tidende erfarer i går jobbet for å få til et forslag alle partier kunne stille seg bak. Ap skal være interessert i å støtte posisjonspartiene, mens Venstre og Sp trolig ønsker å være mer moderate.

Det skal ikke være politisk vilje i fylkestinget til å opprettholde vedtaket om å etterbetale godtgjøring for 2011. Da må de som har fått utbetalt ekstra penger betale tilbake.

– For KrF er etterbetaling helt uaktuelt, sier Trond Johansen.

LES OGSÅ: Politikerne skylder på hverandre