Gå til sidens hovedinnhold

Vil starte privatskoler

Artikkelen er over 11 år gammel

Drammen kan få to nye privatskoler for grunnskoletrinnet i løpet av et par år.

DRAMMEN: Drammen har i dag ingen alternative skoler, men i løpet av et par år kan skolen få en Montessori skole og en katolsk skole.

Drammen Kultur- og utdanningsforening har søkt om å starte montessoriskole fra høsten 2011. Foreningen, som har utspring i det tyrkiske miljøet, driver allerede støtteundervisning og leksehjelp for innvandrerbarn i Prizma Utdanningssenter i Tollbugata.

Der får elevene undervisning i norsk, matte, engelsk og et eget kulturfag, men de har ifølge dem selv ikke religionsundervisning. Nå ønsker foreningen å utvide virksomheten og har stiftet aksjeselskapet «Drammen Montessoriskole» og sendt søknad til Utdanningsdirektoratet.

Drammens Tidende har vært i kontakt med dem som står bak selskapet, men de ønsker ikke å fortelle om planene før søknaden er ferdigbehandlet.

150 elever

Søknaden de har sendt direktoratet forteller imidlertid mye om planene.

Montessoriskolen skal ifølge søknaden ha 150 elever, 15 elever på hvert trinn fra 1. til 10. trinn. Skolen skal finansieres med offentlig støtte og skolepenger. Skolepengene blir på 7.500 kroner i året.

Skolen regner med å få nærmere åtte millioner i offentlig støtte. Skolen skal ifølge inntaksreglementet være åpen for alle, men søknaden sier ingen ting om den har noen målgrupper.

St. Laurentius

Den katolske kirke har også planer om å starte privatskole i Drammen. De er ikke kommet like langt, men snakker gjerne om skolen de vil kalle St. Laurentius katolske skole.

– Den katolske menigheten har hatt voldsom vekst. Vi har 2.700 medlemmer, og flere har uttrykt ønske om en skole. Vi ønsker å etterkomme behovet, og opprette en flerkulturell skole med internasjonal profil, sier prosjektleder Mathias B. Dannevig.

De tar sikte på å sende en søknad innen april neste år. Oppstart blir tidligst i 2012.

– Vi må starte i det små, og velger å starte med barneskoletrinnet, sier Dannevig som understreker at skolen er åpen for alle.

– Det er ikke krav om å være katolikk. Mange ønsker å gå på en katolsk skole selv om de ikke er katolikker. Det blir et internasjonalt miljø, sier Dannevig.

Mangler lokaler

Ingen av skolene har foreløpig lokaler, men montessoriskolen har merket seg at to skoler snart fraflyttes på Strømsø.

– Til kommunen og fylkesmannen har vi sendt notater om at vi ønsker å leie skolebygget når det blir ledig, skriver foreningen i søknaden.

Ifølge søknaden fra montessoriskolen er byggene godkjent for skolebruk, men ifølge kommunen driver Strømsø skole på dispensasjon, og trenger omfattende rehabilitering hvis den skal brukes som skole videre. Strømsøskolene kan også være aktuelle for den katolske skolen, men de ser også på andre alternativer, blant annet Wergelands gate 10. De vil gjerne nærmere den katolske kirken i Cappelens gate på Bragernes.

– Lokaler blir et springende punkt. Dette må vi ta når søknaden er i boks, sier Dannevig. 

- Flott med alternativ

Utdanningsdirektør Tore Isaksen er positiv til et mer mangfoldig skoletilbud.

– Prinsipielt er det flott. Jeg har forundret meg over at en by på Drammens størrelse ikke har alternative skoletilbud. Det er på sin plass at vi har alternativer til den offentlige skole, sier Isaksen.

Den konkrete søknaden fra montessoriskolen vil han imidlertid ikke uttale seg om før han har mottatt den fra Utdanningsdirektoratet. Kommunen får søknaden til uttalelse i forbindelse med at direktoratet behandler søknaden.

Tore Isaksen regner med at saken da vil bli lagt fram til politisk behandling, i hvert fall vil politikerne bli orientert.

– Men vi skal bare uttale oss om hvordan det påvirker resten av skoletilbudet, sier Isaksen.

– Hva synes du om at montessoriskolen ikke vil fortelle om planene sine?

– Jeg vil ikke ha noen mening om strategien deres, men generelt kan jeg si det er vanlig at man skal inn i et marked og selge seg, sier Isaksen.

Styreleder i Norsk Montessoriforbund Widar Skogan kjenner ikke til skoleplanene i Drammen.

– Jeg kjenner ikke til at de har vært i kontakt med oss, sier Skogan.

Kommentarer til denne saken