Vil veisaltingen til livs

Strøsaltet sliter på veiene, slik som her i Nedre Eikervei. Lavrans Kierulf mener saltbruken må reduseres betraktelig.

Strøsaltet sliter på veiene, slik som her i Nedre Eikervei. Lavrans Kierulf mener saltbruken må reduseres betraktelig. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Samferdselstoppene vil se på mulighetene for å droppe veisalting på vinterføre.

DEL

BUSKERUD: Akershuspolitikerne mener det pøses ut altfor mye salt på veiene, og har nå vedtatt at saltbruken skal reduseres til et minimum på veiene i fylket.

Nestleder i hovedutvalget for samferdselssektoren Lavrans Kierulf (Frp) mener Buskerud burde følge i samme spor, og tok opp saken på utvalgsmøtet på tirsdag.

– Vi burde absolutt følge etter. Det er flere fylker som har gått inn for dette, og det er ingenting som tyder på at vi ikke burde gjøre det samme, sier han.

Kierulf vil få undersøkt mulighetene for å redusere saltbruken før neste vintersesong.

– Målet må være å redusere den betraktelig neste vinter, og på sikt gå helt bort ifra veisalt. Men først må vi finne andre metoder for å ivareta trafikksikkerheten. Vi må undersøke hva de gjør der de har gått bort fra veisalting, og utrede ulike alternativer som er på markedet.

LES OGSÅ: Salter flere tusen tonn i året på veiene i drammensregionen

Stort engasjement

Frp-politikeren sier det er høy temperatur og stort engasjement rundt temaet i partiet hans.

– Det er grundig dokumentert at veisalt sliter både på veier og biler, og det er tydelig at veisalt er til stor irritasjon blant bilister, sier han.

LES OGSÅ: Salt tok knekken på trærne

Bestiller utredning

Leder for hovedutvalget for samferdselssektoren Trond Johansen (KrF) sier de nå vil be fylkesrådmannen om en utredning for alternativer til saltstrøing. Målsettingen er å kutte ut veisalt eller redusere bruken kraftig.

– Jeg er blitt orientert om vedtaket i Akershus. Vi skal bestille en utredning i dag, så man kan finne ut om det er forsvarlig å redusere saltbruken i Buskerud også, sier han.

Johansen sier det er viktig å få belyst både de positive og negative aspekter ved veisalt i vurderingen.

– Vi må få belyst alle sider, spesielt rundt trafikksikkerhet. Det er jo en grunn til at det brukes i dag, og vi må veie det opp mot skadevirkningene, sier han.

LES MER: Salter mer enn før

Irriterer

Drammen Venstre har tidligere gått inn for å stoppe veisalting. På årsmøtet i januar uttalte partiet at de vil erstatte salting med bedre brøyting og strøing. De peker blant annet på at salting fører til miljøskader, dårligere vannkvalitet, økt rustangrep på biler samt mer sprekker og telehiv i veier.

Fylkespolitiker Runolv Stegane (V) sier han stadig irriterer seg over unødvendig salting når han daglig kjører til Drammen.

– Jeg har kjørt bil i snart 40 år, og kan ikke med beste vilje se at salt fører til bedre sikkerhet enn på normale vinterveier, sier han.

LES OGSÅ: Spinnende glatt og for kaldt for salt

Vil optimalisere bruken

Seksjonsleder Knut Erik Skogen i Statens vegvesen sier de har forståelse for at flere vil redusere saltbruken.

– Med tanke på de negative effektene salt faktisk har, så er det forståelig også for oss. Heller ikke vi er ute etter å salte for enhver pris, men vi gjør det på grunn av sikkerhetsgevinsten og fremkommelighetsgevinsten på vanskelige punkter i veinettet, sier han.

Skogen sier veivesenet jobber for å redusere og optimalisere saltbruken på vinterveiene.

– Vi ønsker å minimalisere saltbruken, men under forutsetning av at veistandarden, fremkommeligheten og sikkerheten blir ivaretatt, sier han.

Skogen legger til at de stadig er i dialog med fylkeskommunen angående blant annet veisalting.

LES OGSÅ: Veisaltet forurenser innsjøer

Artikkeltags