Gå til sidens hovedinnhold

Frykter rasering av bomiliø

Artikkelen er over 5 år gammel

Sylling trafostasjon på Oddevall skal utvides over en periode på fire år. Naboer frykter støy, økt tungtrafikk og en farligere skolevei for barna.

(Lierposten)

ODDEVALL: I mai i år sendte Statnett inn en konsesjonssøknad til NVE om å få utvide Sylling transformatorstasjon på Oddevall. Prosjektet har et kjempebudsjett, og vil anslagsvis koste mellom 400 og 600 millioner kroner.

Søknaden omfatter blant annet utvidelse av stasjonstomten med nytt kontrollbygg, en ny adkomstvei, interne serviceveier, riggareal og mastepunkter. Dette vil legge beslag på cirka 25 dekar, som Statnett ønsker å ekspropriere.

«Til midlertidige rigg- og baseplasser utover dette er det behov for arealer på cirka 4 dekar», heter det i søknaden.

Frykter støy og trafikk

En av de nærmeste naboene til trafostasjonen er Mari Marki Norheim og Bjørn Guddal Hansen, som bor sammen med barna og en rekke dyr på et småbruk i Svarthavnveien.

De frykter at prosjektet vil få svært store konsekvenser, både for dem og for alle de andre beboerne i området - ja, egentlig for alle som bor langs Vestsideveien.

– Ikke bare vil prosjektet medføre store inngrep i naturen, i og med at mye skog skal fjernes. Det vil også medføre mye støy fra anleggsområdet, og selvsagt også mye tungtrafikk med et ukjent antall lastebillass med materialer og masser som skal kjøres både ut og inn fra området, i tillegg til alt tømmeret de skal hugge ned og frakte bort, sier Bjørn.

– Og da snakker vi anleggsarbeid og tungtransport fra klokken sju om morgenen til sju om kvelden, hver eneste ukedag i fire år. Det blir kjøring rett forbi småbruket vårt, på skoleveien til barna, forbi Oddevall skole og videre langs hele Vestsideveien. Dette kommer til å bli en stor belastning for mange i området. Spesielt dem som bor i Bråtåsveien og Svarthavnveien, men også i områdene rundt. Og det vil gi barna en langt farligere skolevei, sier Mari.

Sprikende informasjon

De to reagerer også på at de har måttet etterlyse alt av informasjon fra Statnett, og forteller at svarene de har fått muntlig ikke alltid har stemt overens med det de har fått tilsendt skriftlig.

– 26. mai fikk vi beskjed om at søknadsprosessen var utsatt, så vi har jo senket skuldrene litt nå i sommer, sier Mari.

På nettsidene til Statnett står det imidlertid at søknaden ble sendt til NVE i mai, og selve søknaden er også merket med «mai 2016», men uten noen eksakt dato.

– Og én av dem vi pratet med, som var her på befaring, nevnte i en bisetning at det kanskje vil bli perioder i anleggsfasen da vi ikke vil kunne bo her. Hvor skal vi bo da? Og hvor skal vi gjøre av dyrene? Det er jo helt håpløst. Vi vet ikke hva vi kan stole på av den informasjonen vi får, og vi vet ikke hva vi skal gjøre for å bli tatt på alvor, sier Mari, som driver Utelykke aktivitetsgård på småbruket.

Les tilsvaret fra Statnett nederst i artikkelen.

Avholder infomøte

Bjørn legger til at flere av de andre naboene sier de verken har fått høringsbrev eller invitasjon til informasjonsmøtet som skal avholdes på Sjåstad samfunnshus torsdag kveld, 1. september, klokken 18.00.

– Jeg håper inderlig at flest mulig kommer, for dette kan vi bare ikke finne oss i – at de overkjører oss på denne måten, sier Mari.

Samboerparet håper også flest mulig vil sende inn høringsuttalelser før fristen, som er allerede 20. september.

– Vi håper også at noen fra kommunen vil komme på møtet, sier Mari og Bjørn.

Statnett: – Beklagelig

Lierposten har fått følgende svar på e-post fra kommunikasjonssjef for region Midt-Norge i Statnett, Martha Hagerup Nilson:

"Vi synes det er beklagelig at Bjørn og Mari opplever at de har fått ulik og dårlig informasjon fra Statnett om dette prosjektet.  Dette er en kritikk vi tar på største alvor. Vi er avhengig av å ha en god dialog med berørte av våre prosjekter.

Vårt mål med å avholde informasjonsmøte om konsesjonssøknaden er å opprette dialog med naboer og grunneiere, derfor har vi sendt brev til 125 berørte naboer og informert om dette møtet . Vi er helt avhengig av å få innspill fra grunneiere og naboer, slik at vi kan få et så godt prosjekt som mulig, og et prosjekt som kan gjennomføres med færrest mulig ulemper for naboer og grunneiere. 

Vi synes det er veldig bra at Bjørn og Mari oppfordrer sine naboer til å komme med innspill til Norges- vassdrags og energidirektorat (NVE) og at de ber de komme på informasjonsmøtet som skal avholdes. På møtet kan vi forsikre alle om at det ikke planlegges med at det er noen som må flytte i forbindelse med arbeidet som planlegges utført. Sammen med naboer og grunneiere kan vi utforme en plan slik at barna i området får en sikker skolevei.

Vi har i forkant av og under utarbeidelsen av konsesjonssøknaden hatt samtaler med grunneiere og naboer til Sylling transformatorstasjon for å bekjentgjøre hva vi har sett på av alternativer for å kunne modernisere transformatorstasjonen.

Stasjonen ble bygget i 1971 og nærmer seg forventet teknisk levetid, kontrollbygget er fra 1977 og må moderniseres for å oppfylle myndighetskrav og dagens krav til funksjonalitet og vedlikehold."

 

Kommentarer til denne saken