Politimester Christ. Schive ga selv den verdenskjente fiolinisten Ole Bul bot på 32 skilling for å ha tent sigar i byen gater.

1858:– Jeg beklager herr Bull, sa politimesteren, – men de skjønner sikkert at jeg ikke kan gjøre unntakelser for deres vedkommende. På grunn av brannfaren har vi funnet det nødvendig å nedlegge forbud mot røyking av sigarer i Drammens gater. Boten er 32 skilling.

Ole Bull smilte: -Saken er at jeg vanskelig kan unnvære min sigar. For å spare så vel dem som jeg selv for mer bryderi vil jeg gjerne betale 10 daler for de sigarer jeg kommer til å røyke på gata under mitt opphold i Drammen.

Det var 21. april 1858 at Drammen politikammer nedla forbud mot røyking på gata, plasser, brygger eller i gårdsrom. Det var også kategorisk forbud mot alle former for tobakksrøyking på trelasttomter og andre brannfarlige steder.

Ole Bull ble tatt av en politibetjent med sigaren i munnen utenfor en av byen trelasttomter. Politibetjenten som anholdt han, kjente ikke den kjente kunstneren. Bull oppga straks navn og erklærte seg villig til å betale boten.