Gå til sidens hovedinnhold

Ønsker færre kirker i Drammen

Artikkelen er over 9 år gammel

Rådmannen oppfordrer til å redusere antall kirkebygg. Dette får prosten til å reagere.

DRAMMEN: Prosten i Drammen, Øystein Magelssen, liker ikke det han leser i notatet fra byens rådmann.

I et høringsnotat om kommunens forhold til kirken og ulike tros- og livssynssamfunn, kommer rådmannen med flere forslag som overrasker prosten.
Her er noen av forslagene:

  • Kommunen tar over ansvaret for gravferdsforvaltningen og drift av gravplasser og krematorium.
  • Kommunens ansvar for å skaffe og drifte presteboliger avvikles.
  • Det legges ikke opp til særbehandling av Den norske kirke i de politiske organenes budsjettbehandling.
  • Drammen kirkelige fellesråd oppfordres til å redusere antall kirkebygg i byen, og til å vurdere sambruk av bygninger med andre tros- og livssynssamfunn.

-Lovstridig

– Dette er utarbeidet uten reelle drøftinger med kirken, og det rådmannen foreslår er faktisk på enkelte punkter også i strid med gjeldende norsk lov, sier Magelssen.

Han sier det virker som rådmannen ikke har forstått gjeldende kirkeordning i Norge.

– Så lenge vi har dagens lovgivning, så er Den norske kirke i en særstilling fordi kommunene er gitt et særskilt økonomisk ansvar etter kirkeloven. Den samme loven pålegger blant annet kommunen å holde presteboliger, påpeker han.

Prosten mener dessuten at administrasjonen i kommunen nå tar et utidig ideologisk og politisk initiativ.

– Det er staten som definerer føringene for religion- og livssynspolitikken her i landet. Det er ikke opp til hver kommune- og langt mindre en rådmann, sier Øystein Magelssen, og fortsetter:

– Kommunen har dessuten lite med å anbefale antall kirkebygg eller sogn.

LES OGSÅ: Troen på Gud dør langsomt ut

Avviser kritikken

Den norske kirke er den eksterne institusjonen som mottar mest i kommunal støtte fra Drammen kommune.

Kommunalsjef Kari Høyer avviser imidlertid at denne saken dreier seg om økonomi.

– Det dreier seg om å sikre tros- og livssynsnøytralitet i forvaltningen og vår tjenesteyting. Det skal igjen inkluderes i våre planverk – for eksempel kommuneplanen, sier Høyer, som avviser at administrasjonen blander seg bort i politikk.

Hun avviser også at det er lovstridig å avvikle kommunens ansvar for presteboligene.

-Der har vi ulikt syn, sier hun til prostens uttalelse.

Øystein Magelssen er svært skeptisk til at rådmannen vil overføre ansvaret for gravplassene og krematorier til kommunen. Han mener kirken er i en særstilling når det kommer til kompetanse.

– Vi har dessuten ikke oppfattet noen kritikk fra befolkningen om at vi skulle favorisere noen livssyn i vår forvaltning av denne samfunnsoppgaven, sier prosten.

Forslaget er begrunnet med hensynet til en tros- og livssynsnøytralt forvaltning av tjenestene.
– Drammen er en internasjonalt sammensatt by. 15 prosent av innbyggerne tilhører ikke noe kirke-, tros- eller livssynssamfunn. Føles det nøytralt for dem at kirkelig fellesråd har ansvaret for gravplassene? undrer Høyer.

LES OGSÅ: Prost rister på hodet av KrF

Vekker motstand

Kari Høyer understreker at kommunen og Drammen kirkelige fellesråd må være enige før ansvaret for gravferdsforvaltningen eventuelt overføres til kommunen.

Men leder av Drammen kirkelige fellesråd, Dagfinn Hodt, liker ikke forslaget.

– Jeg tror det vil vekke motstand hos folk. Det er en tradisjon, og folk forventer at kirken tar hånd om begravelser og gravplassene. Jeg synes det er underlig at kommunen kommer med slike tanker, sier Hodt.

LES OGSÅ: Kommer aldri tilbake til kirken

LES FLERE NYHETER PÅ DT.NO

Kommentarer til denne saken