ØVRE EIKER: Høy, tynn og veltrent. Det er skjønnhetsidealet, mener 10.-klassinger ved Hokksund ungdomsskole.– Det er i alle fall mange som mener det, sier Douglas Lindberg (15).

For mange unge er kroppsfikseringen vanskelig.

I Ungdata-undersøkelsen er 57.000 elever på 8.–10. trinn spurt om hva de synes om sitt eget utseende. Nesten halvparten svarer at de er misfornøyd med hvordan de ser ut.

– Det var veldig mange, synes Philip Røyland (15).

– Men ikke så overraskende med det samfunnet vi har. Det er mye kroppspress og krav om at alle skal se bra ut, sier Maria Hoel (14).

LES KOMMENTAREN: Skinnmagre kjerringer (dt+)

Alarmerende tall

Førstelektor Runi Børresen ved Høgskolen i Buskerud er ikke overrasket over funnet i undersøkelsen.

– Dette samsvarer med funn vi har gjort, sier Børresen.

Børresen del av et forskningsprosjekt for å finne ut hvorfor mange unge ikke er fornøyd med eget utseende. Oppdragsgiver er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

– Det er alarmerende at så mange unge føler seg feil.

HVA MENER DU OM AT EN AV TO TENÅRINGER MISLIKER HVORDAN DE SER UT? HVA MENER DU BØR GJØRES? SKRIV MENINGEN DIN I KOMMENTARFELTER NEDERST I ARTIKKELEN.

Svekket selvtillit

En rapport fra WHO viser at halvparten av norske 15 år gamle jenter mener de er for tjukke, selv om de ikke er det. Runi Børresen mener tallene avdekker et alvorlig folkehelseproblem.

– Når så mange unge ikke liker sitt eget utseende, påvirker det selvfølelsen, sier Børresen, som er en av landets fremste eksperter på forebygging av spiseforstyrrelser.

Vi blir påvirket av reklame, selv om vi vet at bildene er retusjert. Man sammenligner seg med personene i reklamene, sier Bettina Bakken (15)

– I Norge har man sett på folkehelse som kun ernæring og trening. Psykisk helse har ikke fått like mye oppmerksomhet.

10.-klassingene i Hokksund mener deres selvbilde påvirkes av de skjønnhetsidealene som moteindustrien har skapt.

Og hvis man ikke er komfortabel i egen kropp, går det ut over selvtilliten, sier Aurora Nuñez Christensen (15).

Vi blir påvirket av reklame, selv om vi vet at bildene er retusjert. Man sammenligner seg med personene i reklamene. Bettina Bakken (15)

Hun mener jenter er mer utsatt for kroppspress enn gutter.

– Vi opplever mer press enn guttene, nikker Maria.

De får støtte av Runi Børresen.

– Flest jenter er misfornøyd med egen kropp, sier hun.

LES OGSÅ: – I deres øyne blir jeg aldri bra nok

Viktig med likes

Tenåringene forteller om stort fokus på utseende på Facebook og i andre sosiale medier.

– Det er viktig å få likes og kommentarer på bilder man legge ut av seg selv, forteller Bettina.

– Hva skjer hvis man ikke får nok likes?

– Jeg har sett at folk da har slettet bildene, svarer Philip.

LES MER: Når livet blir lite i str. XL (dt+)

– Fanget i kroppshysteriet

Det er 20 år siden Runi Børresen ga ut sitt første undervisningsmateriell om ungdom og spiseforstyrrelser. Siden den gang har førstelektoren ved Høgskolen i Buskerud jobbet tett med temaet kropp og selvbilde.

Runi Børresen synes det er trist at nesten halvparten av ungdomsskoleelevene misliker hvordan de ser ut.

Når foreldre er fanget i kroppshysteriet har barna ingen motvekt i hjemmet. Ansvaret ligger ikke på ungdommen. De voksne må være positive idealer. Runi Børresen (førstelektor ved HiB)

Selv om det tradisjonelt har vært jenter som har slitt mest med spiseforstyrrelser, er problemet økende blant guttene.

20 prosent av guttene i aldersgruppen 12–18 år er nå i risikosonen for å utvikle spiseforstyrrelser.

– Det er svært mange unge som ønsker å endre kroppen sin, sier Børresen.

Ubehag og skam

Men hun påpeker at det ikke står særlig bedre til i de voksnes leir.

Hun viser til en undersøkelse der en av tre voksne svarer at de ville byttet et år av livet sitt mot å få idealkroppen. Og i England ble 77.000 voksne spurt om synet på egen kropp. 60 prosent sa de følte ubehag og skam over kroppen sin.

– Det er ingen grunn til å tro at det er annerledes i Norge, mener Runi Børresen.

LES MER: Massivt kroppsfokus gjør elevene redde for å dusje

Dårlige rollemodeller

Hun mener de voksnes selvkritiske holdninger er negativt for ungdom som sliter med lav selvfølelse.

– Foreldrene skal lære barna å være glad i seg selv og sin egen kropp. Men hvordan kan de det når så mange voksne har et negativt forhold til egen kropp, spør Børresen, og legger til:

– Når foreldre er fanget i kroppshysteriet har barna ingen motvekt i hjemmet. Ansvaret ligger ikke på ungdommen. De voksne må være positive idealer, påpeker Børresen.

Så hva kan man gjøre for å endre unge og voksnes negative syn på egen kropp?

– Det er ikke tilstrekkelig å bygge opp den enkeltes selvbilde. Vi trenger et folkehelseperspektiv. Det vil si å jobbe på mange nivåer, og jobbe med holdninger i familien, læringsmiljøene og ellers i samfunnet, sier Børresen, og legger til:

– Det er helsefremmende å bygge selvfølelse og selvtillit.

LES FLERE NYHETER PÅ DT.NO