Det er organisasjonen Norske Lakseelver som har laget et estimat over fangstene i norske lakseelver.

– Vi estimerer at det ble fisket cirka 97.000 laks, hvorav cirka 20.000 ble gjenutsatt levende. Den varme og tørre sommeren er hovedårsaken til nedgangen, sier fagsjef Erik Sterud i Norske Lakseelver.

Estimatet er basert på fangstresultatet i 55 elver fra nord til sør.

Men fiskelykken varierte fra elv til elv og fra landsdel til landsdel. Både i Drammenselva og Mandalselva ble det fisket rundt 40 prosent flere fisk enn i en gjennomsnittssesong, men dette var også unntakene lengst sør. Totalt kom elvene fra Trøndelag til Troms som best ut, mens elvene på Vestlandet og i Finnmark jevnt over opplevde en svak sesong.