NEDRE EIKER: På gården «Nordengen» ikke langt fra Dahler-overgangen på Ytterkollen i Nedre Eiker skal låven være tatt i bruk som selskapslokale uten at den er godkjent som det.

Det er heller ikke søkt om lov til tiltakene ved elvebredden. Der er skog hogd ned, og en flott strand innbyr til badeliv.

Kommunen har fått flere meldinger om at låven brukes som selskapslokale, og er også klar over at det er gjort tiltak ved elvebredden uten at det søkt om.

Tilsyn

I disse dager sender kommunen brev med varsel om tilsyn til gårdeieren. Kommunen tar med seg brannvesenet og el-tilsynet på tilsynsbesøket, forteller Siri Skøien, som er kommunalsjef for tekniske tjenester i Nedre Eiker.

– Vi vil gjøre vurderinger av om tiltakene er søknadspliktige, sier Skøien.

Hun forteller at noen tiltak er det lov å gjøre i strandsonen langs elva, men på grunn av erosjon og flomfare er det grunn til å være ekstra forsiktig og påpasselig.

Tilsynet gjelder både stranden og låven.

LES OGSÅ: Fikk ikke beskjed om avslag

Flere aktuelle lover

Konstituert avdelingsdirektør i Fylkesmannens miljøvernavdeling, Anders J. Horgen kan ikke svare verken ja eller nei på om tiltakene ved elva er lovlige.

Han viser til at de kan være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Bestemmelser i Vannressursloven og Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag kan også være aktuelle.

LES OGSÅ: Trues med bot etter husriving

Krever bruksendring

Hvis en låve skal tas i bruk som selskapslokale kreves det bruksendring. Kommunen har ikke mottatt søknad om bruksendring, bekrefter kommunalsjef Skøien.

– Men det er jo lov å ha fest på låven sin. Hvor går grensen for når det blir et selskapslokale som krever godkjenning?

– Hvis det er tilrettelagt for den type bruk, altså at mange kan oppholde seg der. Det gjelder kjøkkenfasiliteter, toalettfasiliteter og innredningen generelt, forklarer Skøien. Om lokalet lånes ut gratis, eller det blir leid ut mot betaling, er ifølge kommunalsjefen ikke avgjørende.

Brannvesenet er ikke kjent med at låven skal være brukt som selskapslokale. Det sier overbrannmester Liv Grydeland i Drammensregionens Brannvesen (DRBV).

LES OGSÅ: Fikk ja fra kommunen i 2012, men nå må garasjen kanskje rives

Stadig fester

Brannvesenet er heller ikke godkjenningsmyndighet i et tilfelle hvor en låve tas i bruk som selskapslokale. Ifølge Grydeland skal brannsikkerheten vurderes mot plan- og bygningsloven i en byggesak/søknad om bruksendring.

Politikerne i teknisk hovedutvalg har også fått henvendelser fra innbyggere om bruken av låven som selskapslokale.

– Vi har spurt administrasjonen om dette, men ikke fått svar ennå. Det regner jeg med at vi får i første møte etter ferien, sier utvalgsleder Thor Sigurd Syvaldsen (Ap).

Ifølge Syvaldsen er det stadig fester i låven.

I forbindelse med en fest nylig ble det sendt opp fyrverkeri, forteller han.

LES OGSÅ: I denne enga skulle det stått et hus

Andre saker på dt.no:

Øysteins Nugatti-kosthold engasjerte seerne

Norgesmester atter en gang

Bakser med nordavinden