ØVRE EIKER: Fylkesmannen har hele tiden hatt innsigelser til planene og henvist til vern av friområdene langs elva, skriver Bygdeposten.

Grunnen til at de har hatt et sterkt ønske om å utvide arealet er for å sikre seg mot flom fra Drammenselva. Med det nye arealet får de flere plasser langt mer tørrskodd selv om elva går utover sine bredder.

Øvre Eiker kommune har hele tiden stilt seg positive til utvidelsen og godkjente onsdag reguleringsplanen for området, skriver avisa.