MODUM/ØVRE EIKER: Skjønt klar er vel å ta i. Det synes fryktelig langt fram.

Har de lokale veiforkjemperne flaks kan det hende at det kommer penger til planlegging i Norsk Transportplan (NTP) for perioden 2014 til 2023.

I går og i dag er 40 voksne menn og kvinner samlet på Hønefoss til å hoste opp problemstillinger, muligheter og hvilke behov en ny riksvei 35 mellom Eiker og Jevnaker skal tilfredsstille.

Idéverksted kaller Statens vegvesen tiltaket.

Møter forsinker

– Prosessen forsinker hele prosjektet og det er ufattelig at regjeringen har lagt et slikt løp, tordner høyremann Hovland fra Modum og legger vekt på at konsekvensen er at tid og penger som kunne gått til mange meter ny vei blir sløst bort i møter, seminar og gule lapper på en tavle.

Han foreslår at dagens trasé for Randsfjordbanen benyttes som framtidig vei.
– Jernbane i dette området kan vi bare glemme, mener han.

Folkemøte i ryggen

Ordfører Ann Sire Fjerdingstad (H) i Øvre Eiker er også oppgitt over byråkratiet, men hun aksepterer at det er som det er.

– Vi hadde et folkemøte forrige uke, og vi fikk mange innspill som jeg har tatt med meg hit. Vi må tørre å tenke stort, i store linjer og starte med blanke ark, forteller hun, og sier at det er nå det er muligheter til å påvirke prosessen.

Må tenke langt

Leder i Modum Næringsråd Hans Kjensjord mener det er nødvendig å ha tålmodighet og tenke langt fram, fryktelig langt fram.

– Det er ikke sikkert jeg og min generasjon får glede av denne veien. Presset mot Drammen og Oslo vil øke enda sterkere i årene framover. Dette gjør vårt område mer interessant, og da må effektiv og god transport være på plass, sier Kjensjord og får støtte av Audun Mjøs i Modum kommune.

– Vi må sørge for at planen for denne veien blir så god som mulig, og gjerne ligge i forkant. Da kan vi kanskje rykke framover i utbyggingskøen, mener Mjøs.

Barn og barnebarn

15 åringene Jonas Ørpen og Fredrik Grønvold fra Nordre Modum ungdomsskole deltar også på konferansen. De synes det er i overkant mange som sier det samme med for mange fine ord og forkortelser. De mener at langt færre mennesker kunne gjort det samme som gjengen på 40.

– Da hadde dette også blitt billigere, sier de, men er samtidig litt stolte over å få lov til å være med.

– Vi har lagt inn sterke ønsker om bedre sykkelstier og bussholdeplasser. Kanskje våre barn eller barnebarn får glede av det, sier 15-åringene.

Januar 2011

Anne Lise Sæther er prosjektleder for Statens vegvesen og liker ikke at hennes møte er omtalt som fantasidugnad eller lekestue.

– Vi ønsker at kreativiteten i møtet skal gi oss så mange innspill som mulig for å få laget en best mulig plan. Lokalkunnskapen til mange av deltakerne er helt avgjørende for oss, sier hun.

I løpet av januar neste år skal hun sørge for at hele planen er ferdig og klar til å sendes Vegdirektoratet.

– Først og fremst håper jeg vi kan komme inn på neste Nasjonal Transportplan og få penger i alle fall til prosjektering. Det er et omfattende og tidkrevende arbeid i seg selv, sier hun.