ØVRE EIKER: Denne ruggen på 1,5 kilo ble fisket opp øverst i Hellefossen søndag. Den ivrige fiskeren Olav Reinton hadde ikke sett lignende til det han fikk på kroken på denne fisketuren. Heller ikke sønnen så hva slags fisk det var.

– Det var en finnmarking der som hadde sett sånn fisk før, og han sa at det var en pukkellaks, forteller Reinton.

På svartelista

Denne typen laks er nemlig mer vanlig nord i landet – selv om den er sjelden der også. Arten er nemlig oppført på Norsk svarteliste, som er utarbeidet av Artsdatabanken. Blant annet har Fylkesmannen i Finnmark vurdert den som negativ for lakseproduksjonen i elvene.

Reinton vet ikke helt hva han skal gjøre med fisken, så foreløpig er den plassert i fryseren hans på Hol.

– Jeg har fått finere skapninger enn der i Hellefossen. Siden jeg har fått høre at den holder til i Russland så må det være snakk om en feilnavigering, sier fiskeren og humrer.

LES OGSÅ: Stian (15) ble laksekongen

LES OGSÅ: Vil degradere gjedda

Satt ut på Kolahalvøya

Ifølge Store Norske Leksikon er pukkellaks blant det man kaller stillehavslaks. Den er en økonomisk viktig art i Russland, Canada og Alaska. Den fant veien til norske elver etter å ha blitt satt ut i vassdrag på Kolahalvøya i 1950-årene. I første halvdel av 1960-årene ble det tatt flere tonn pukkellaks på norskekysten, men har etter det vært mer sjelden.

Store Norske Leksikon skriver at det i 2007 og 2008 ble det observert både gyting og yngel i Vestre Jakobselv, noe som betyr at arten tilsynelatende har etablert seg i elva. Det er satt i gang tiltak for å hindre at den skal etablere seg i flere elver.

LES OGSÅ: Fikk seks laks på ett døgn

Avdekker feilvandrere

– I Drammenselva er det god kontroll med laksen, både gjennom registrering av fangst og at fisk som går opp fisketrappa blir kontrollert. Om høsten er det jo også et omfattende stamfiske som vil avdekke eventuelle feilvandrere. Slik sett anser vi det lite sannsynlig at det kommer mange pukkellaks på elva uten at dette blir registrert. Vi anser oppgang av pukkellaks per nå derfor ikke som et problem, skriver Erik Garnås fra Fylkesmannen i Buskerud sin miljøvernavdeling i en e-post til Drammens Tidende.  

Han opplyser at kun én slik laks ikke kan gjøre noe skade og at laksen vanligvis dør etter gyting på høsten.

LES OGSÅ: Årets største laks hittil