-Vi må se på sikkerheten, og har en fortløpende vurdering av situasjonen, bekrefter Morten Viskum.
Som leder for Vestfossen Kunstlaboratorium er han oppdatert om det økte trusselnivået rundt den svenske kunstneren.
Helt siden mai i år har fire av Vilks tegninger vært en del av installasjonen "Oh my God" i Vestfossen Kunstlaboratorium. Tusenvis av mennesker har vært innom.
Selv om utstillingen ikke inneholder motivet som har påkalt al-Qaidas vrede, er tre av tegningene ulike Mohammed-karikaturer.
-Personlig synes jeg disse tegningene er helt uproblematiske. Jeg tåler innholdet i de bildene, sier Viskum.

"RETT TIL Å PROVOSERE." -Burde også andre tåle det?
-Det er ikke min oppgave å vurdere. Jeg blander meg ikke inn i hva andre kunstnere gjør. Derfor trenger jeg hverken gjøre meg til dommer over hans kunst, eller forsvare den.
-Lars Vilks er truet på livet, har politibeskyttelse og lever på hemmelig adresse? Har han gått over streken?
-Jeg synes det er veldig synd at dette skjer når det er gått 19 måneder siden de forrige karikaturtegningene.
-Fjernes tegningene dersom presset øker?
-Nei. Vi forsvarer kunstens ytringsfrihet, rett og plikt til å provosere, ta opp tabuer og utfordre vedtatte sannheter eller virkelighetsoppfatninger. Derfor skal det svært mye til for at vi skal nekte opphenging av et kunstverk, fordi noen blir provosert av det. Samtidig er vi opptatt av åpenhet og dialog, svarer Viskum.

ISLAMSK RÅD TAUSE. Da Vestfossen Kunstlaboratorium ble anbefalt Muhammed-karikaturene, måtte styret diskutere dette nøye.
Viskum tok dessuten kontakt med blant andre Islamsk Råd før utstillingen åpnet i mai, men fikk ingen tilbakemelding.
-Vi diskuterte tegningene i styret for ikke å fremstå som ureflekterte. Det skulle bare mangle etter det som er skjedd tidligere. Politiet ble også informert, uten å komme med innsigelser, forteller Viskum, som advarer mot å løsrive tegningene fra installasjonen "Oh my God".
-Men dere bidrar til å legitimere tegningene?
-I denne sammenheng kan du godt si at vi gjør det. Kunstneren er ansvarlig for kunstverket, mens vi er ansvarlig for visningsstedet og utstillingskonseptet, presiserer Viskum.