100 saker har ligget i over ett år

Påtaleleder Kjell Johan Abrahamsen og politimester Christine Fossen i Sør-Øst politidistrikt. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Påtaleleder Kjell Johan Abrahamsen og politimester Christine Fossen i Sør-Øst politidistrikt. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto:

Sakene hoper seg opp hos politiet. 100 saker med vold og overgrep mot barn har ligget i over ett år. - Omorganiseringen har gått utover den arbeidstiden som brukes på politiarbeid, er en av årsakene ifølge en tilsynsrapport.

DEL

BUSKERUD: I vår var statsadvokaten på tilsyn i seksjonen for seksualforbrytelser og vold mot barn i det nyopprettede Sør-Øst politidistrikt, et distrikt som består av de tidligere politidistriktene Søndre Buskerud, Nordre Buskerud, Vestfold og Telemark.

– Krevende

Nå er tilsynsrapporten klar. Ifølge rapporten har omorganiseringsprosessen vært svært krevende, ja så krevende at saker har hopet seg opp og blitt liggende.

– Det er på det rene at reformen som nå er gjennomført har krevd ikke ubetydelige ressurser og den tid som har blitt brukt på omorganiseringen, både direkte og indirekte, har gått ut over den arbeidstiden som kan brukes på politiarbeid, skriver embetsleder for statsadvokatene, Anne M. Katteland i rapporten.

I hele distriktet er det over 700 saker med vold og overgrep mot barn som ikke er ferdigbehandlet. Nesten 200 saker har ligget imellom et halvt og ett år. 100 saker har ligget i over ett år.

– Vi har sett på de eldste sakene, og det er svært bekymringsfullt at disse har en lang saksbehandlingstid, samt at det i visse tilfelle er noe vanskelig å forstå hvorfor saksbehandlingen har blitt såpass lang, skriver Katteland.

LES OGSÅ: Korrupsjonssaken forsinker andre saker

Korrupsjonssaken forsinker andre saker Voldtektssak må behandles på nytt

– Ikke akseptabelt

Leder for påtaleenheten i Sør-Øst, Kjell Johan Abrahamsen, er ikke fornøyd med at de har så mange saker som ikke er ferdigbehandlet.

– Det er et tall som vi må jobbe med. Det er ikke akseptabelt. Vi må få det ned, sier Abrahamsen. Ifølge ham er de allerede i gang med å redusere antallet.

– Situasjonen var 145 ubehandlede saker ved nyttår. Vi er ikke fornøyd med situasjonen, men vi er på rett vei. I dag er antallet redusert til 82 saker, sier Abrahamsen.

Statsadvokaten mener også at politidistriktet er på rett vei.

– Dette viser at de grep som er tatt i forhold til bemanning og organisering fungerer. Nesten 1/3 av sakene over 12 måneder er nedarbeidet første tertial, skriver Katteland i rapporten.

Flere årsaker

Abrahamsen mener det er flere årsaker til at antallet saker har hopet seg opp.

– Jeg tror det er sammensatt. Vi et blitt et helt nytt politidistrikt. Fire distrikter er blitt til ett, og det har krevd mye. En annen forklaring er at dette er et område som har økt, antallet seksuelle overgrep øker. Mange av sakene er også svært komplekse og krever mye etterforskning. Alle barn skal avhøres i tilrettelagte avhør på Barnehuset. Det er veldig bra og riktig bruk av ressurser, men det er også tidkrevende, sier Abrahamsen.

Ved overgrepssaker på nett kan det ofte være svært mange fornærmede, og derfor svært tidkrevende etterforskning. Buskerud har hatt flere slike saker i vår, og flere kommer opp i høst.

LES OGSÅ: Tiltalt for seksuell omgang med 22 mindreårige gutter

Tiltalt for seksuell omgang med 22 mindreårige gutter Fembarnsfar godtar dom på seks års fengsel for familievold

Artikkeltags