Familiekonflikt kan ha utløst drap

Etter det Drammens Tidende kjenner til kan en familiekonflikt ligge bak drapet i Hokksund lille julaften.