Det er storkontroll på E134 i dag

Politiet, Tollvesenet og Statens vegvesen har kontroll på E134 mellom Drammen og Oslofjordtunnelen i dag.