Politiet starter mandag etterforskning av fødeavdelingen på Kongsberg sykehus. Avdelingen kan forbli stengt i flere uker.

Fredag ble fødeavdelingen stengt. Bakgrunnen er at en ufødt baby døde forrige helg. Det har dessuten vært flere andre alvorlige hendelser ved avdelingen de siste årene.

– Fylkeslegen i Buskerud har bedt oss om å iverksette etterforskning av saken. Dette arbeidet starter vi med mandag. Det vil i første omgang dreie seg om å få oversikt over saken. Deretter vil det bli avklart om det vil være grunnlag for å anmelde og drive mer målrettet etterforskning mot sykehusforetaket eller enkeltpersoner, eller kanskje begge deler, sier politistasjonssjef Glenn Rhoden i Kongsberg til Laagendalspostens nettutgave.

Venter på gransking

Klinikkdirektør Jardar Hals ved kvinne- og barneklinikken i Vestre Viken helseforetak sier at det kan ta tid før fødeavdelingen på Kongsberg åpner igjen. De alvorlige episodene ved avdelingen skal granskes av Statens helsetilsyn før sykehusledelsen vurderer gjenåpning.

– Vi har ikke satt et eksakt tidspunkt foreløpig, for vi trenger tid til å vurdere situasjonen og alternativene, sier Hals til NTB.

LES OGSÅ: Fikk fire timers varsel

Sykehuset ønsker at Helsetilsynets konklusjon skal foreligge når ledelsen skal vurdere gjenåpning av føden.

– Det kan fort gå noen uker. Det som ligger oss på hjertet er å ivareta befolkningens behov for trygge og forsvarlige fødsler, det er prioritet nummer én, sier klinikkdirektøren.

I mellomtiden vil fødende bli sendt til Drammen. Hals sier fødeavdelingen ved Kongsberg vil kunne ta imot henvendelser fra folk som lurer på hvordan de skal forholde seg etter stengningen. Alternativt kan de ta kontakt med sykehuset i Drammen.

Ombud bekymret

Pasientombudet i Buskerud har i lengre tid vært bekymret for forholdene ved fødeavdelingen på Kongsberg sykehus.

– Flere familier har klaget på behandlingen de har fått ved sykehuset, allerede før Helsetilsynet gransket avdelingen i høst, sier pasientombud Anne-Lise Kristensen til NRK.

Leder for Den norske jordmorforening, Marit Heiberg, sier til NTB at episoden som foranlediget stengningen er utrolig trist for familien som ble rammet, og for helsepersonellet som var involvert.

– Etter slike hendelser er det viktig at man går gjennom rutinene og gjør et skikkelig tilsyn med hva som har skjedd, slik at man kan unngå at lignende ting skjer i fremtiden, sier hun, og legger til at det er viktig å finne ut om det dreier seg om rutinesvikt, systemfeil eller menneskelig feil. (©NTB)