Hovedverneombud i politiet: – Oppgitthet og frustrasjon blant de ansatte

Hovedverneombud i Sør-Øst politidistrikt, Bjørn Druglimo er bekymret for konsekvensene av nærpolitireformen.