Venstre raser mot Høyre: – Vil sette utviklingen i Drammen flere tiår tilbake!

Venstre mener Høyres snuoperasjon i bomsaken er oppsiktsvekkende. - Vi er svært overrasket over at hverken KrF eller Høyre prioriterte å sette seg inn pakka når de vedtok den.

DEL

DRAMMEN: – At Høyre i Drammen snur tvert om og vil at Drammen skal trekke seg fra bypakke- og byvekstavtalen er oppsiktsvekkende og uansvarlig. Hvis dette skjer, vil det sette utviklingen i Drammen flere tiår tilbake, skriver Venstre i en pressemelding dagen etter at det ble kjent at Høyre snur i bomsaken. 

Venstres ordførerkandidat i Drammen Anders Wengen fyrer løs:

– Vi er svært overrasket over at verken KrF eller Høyre prioriterte å sette seg inn pakka når de vedtok den, og at motstanden kommer som en overraskelse vitner om en i overkant treg oppfattelsesevne.

Wengen betegner hele snuoperasjonen som valgflesk.

– Det er ikke kommet noe nytt i år, og motstanden i deler av befolkningen har vært stor hele tiden. At de nå, noen måneder før et valg, ombestemmer seg, kan ikke forstås som noe annet enn et valgspill, mener han.

LES OGSÅ: Bom-bråstopp overrumplet Høyre-politikere: – Ikke sånn vi har jobbet tidligere for å si det sånn

Frykter å miste 800 millioner

Wengen og Venstre frykter nå at en rekke planlagte veiprosjekt vil bli utsatt.

– Konsekvensen av å ikke bli med i Buskerudpakka nå er for det første at vi får utsatt en lang rekke nødvendige utbyggingsprosjekter. Igjen kan altså Konnerudnedføringen bli utsatt.

Wengen frykter også at utbyggingen av kollektivtilbudet kan bli skrinlagt dersom pakken blir stanset.

Venstres ordførerkandidat sier at den nye bypakken er tidenes mulighet til å få på plass et skikkelig kollektivtrafikktilbud og sørge for at bilene ikke kveler byen.

– En bråstopp nå vil få umiddelbare konsekvenser for busstilbudet. Buskerud fylkeskommune har brukt forskutterte midler til å utvide tilbudet på flere ruter til og fra Drammen, sier Wengen.

 – I tillegg setter det hele kollektivtilbudet i Nedre Buskerud på spill. Blir ikke pakka vedtatt mister vi betydelige belønningsmidler. Frem til nå har Drammen fått over 800 millioner kroner i belønningsmidler. Uten en pakke som sikrer nullvekst – mister vi disse pengene. Det er ingen grunn til å tro, som Haaning hevder, at vi får disse uansett.

Tove Hofstad, ordførerkandidat i Lier (V), 
Solveig Schytz, førstekandidat i Viken (V) og Anders Wengen, ordførerkandidat i Drammen (V).

Tove Hofstad, ordførerkandidat i Lier (V), Solveig Schytz, førstekandidat i Viken (V) og Anders Wengen, ordførerkandidat i Drammen (V). Foto:

LES OGSÅ: Nabokommunene etter Drammen Høyres nei til bypakke: - Dette er ikke det Høyre jeg kjenner!

– Helt nødvendig for næringslivet

Venstre minner også om at det ifølge SSBs prognoser er ventet rundt 30.000 flere innbyggere i Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker de neste 20 årene.

– Uten tiltak viser beregninger at veitrafikken vil øke med 15–20 prosent mot 2030. Bydelene i Drammen som er mest plaget av trafikk vil få økt belastning i årene fremover. Det er en utvikling vi ikke ønsker.

De peker også på at Buskerudpakka er svært viktig for byutvikling og bymiljø i hele nedre Buskerud.

– Det er viktig for fremkommelighet, luftkvalitet, bomiljø og klima. Ikke minst er det helt nødvendig for den delen av næringslivet og det offentlige som er avhengig av å bruke veinettet, og som i dag bruker betydelige ressurser på å sitte i kø.

LES OGSÅ: Ståle Sørensen i MDG raser mot Haaning: - Dette er et dolkestøt i ryggen på veldig mange

Rikig å satse på kollektivtrafikk

Venstres førstekandidat i Viken Solveig Schytz viser til Oslopakke 3, som hun selv var med på å forhandle fram. I Oslo pakke 3, bompengepakken for Oslo og Akershus, går over 70 prosent av bompengene til investeringer og drift av kollektivtrafikk, og tiltak for gående og syklende. 

– Det er vi stolte av, og det mener vi er en helt riktig prioritering, sier Schytz, og legger til at dette er helt avgjørende for at det skal være bra å bo og leve i Oslo og Akershus når befolkningsveksten er så stor.

– Vi mener at prinsippet om å bruke bompenger til å finansiere kollektivtrafikk er viktig for å lykkes med god byutvikling og at kollektivtrafikken skal være et reelt alternativ for enda flere i hverdagen, sier Schytz.

LES OGSÅ: Haaning holdt kuvendingen hemmelig: – Klarert helt til topps i Høyre

– Rører ved et stort korthus som kan kollapse

Venstres ordførerkandidat i Lier, Tove Hofstad er enig.

– Vi vil at Drammen og Drammensregionen skal utvikles til en attraktiv by, en by for både mennesker og næringsliv, og ikke et veikryss slik det er i dag. Buskerudbypakke 2 er viktig ikke bare for Drammen, men for oss liunger og hele nedre Buskerud sier Hofstad.

– Drammen Høyre rører nå ved et stort korthus som kan kollapse, og som kan sette blant annet kollektivavviklingen for det nye sykehuset på spill og åpne for Lierdiagonalen gjennom Bragernesåsen. Hvis ikke bompengefinansieringen er på plass, ryker hele pakken, med tiltak for til sammen 14,4 milliarder kroner. Det er ikke småtteri. Vi mener det er helt uansvarlig, og det vil være å ta Drammen baklengs inn i framtida, sier Wengen.

– I Venstre setter vi nå vår lit til at Arbeiderpartiet viser ansvarlighet og står for avtalen en har inngått med de omkringliggende kommunene.

LES OGSÅ: Frp vil sette spikeren i bomkista

Artikkeltags