– Vi har ikke noe annet valg enn at sykkel- og kollektivfelt må legges i veibanen

SV-politiker Arne Nævra mener manglende penger i statsbudsjett, samt bypakkeskrotinga tvinger fram radikale løsninger for å redusere biltrafikken i Drammen. Han tror byen går en spennende tid i møte med ny politisk styring.