Disse fem havner i opposisjon - tar tapet med fatning

Noen bærer mer preg av å ha havnet i opposisjon enn andre, men samtlige fem håper man nå jobber sammen til det beste for kommunen og dens innbyggere.