DRAMMEN: Fylkestinget vedtok at Stortinget bør fastsette Viken som navn på det nye fylket, og at det nye fylkestinget skal ha 87 medlemmer.

Det nye fylket får 1,2 millioner innbyggere.

– Vi har et mål om at Viken skal bli Norges mest framtidsrettede region, sier Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud, via en pressemelding.

Fylkestinget i Akershus har allerede gjort et tilsvarende vedtak, og det samme skal skje i Østfold fylkeskommune 6. desember.

I drift fra 2020

Fra 2020 skal Norge bestå av 11 fylker, inkludert Oslo.

– 1. januar 2020 skal Viken fylkeskommune være i funksjon, og både vi politikere og administrasjon må arbeide for at Buskeruds interesser blir godt ivaretatt. Vi kan gi et enda bedre tjenestetilbud til våre innbyggere når vi blir en del av Viken, sier Ryberg.

Ryberg poengterer også regjeringens uttalelse om at de nye fylkeskommunene skal ha en enda viktigere rolle som samfunnsutvikler enn dagens fylkeskommuner.

– Det innebærer at langt flere oppgaver må tillegges de nye fylkeskommunene, slik at det gis mulighet til å fylle og utvikle denne rollen, til det beste for våre innbyggere, sier han.

Hovedkontor nærmest Oslo

Viken fylkeskommune får en parlamentarisk styringsform.

Vikens hovedkontor skal ligge ved togstasjon i Akershus vest, nærmest mulig Oslo. I tillegg vil Viken ha kontor i Nedre Glomma i umiddelbar nærhet til togstasjon, med om lag en fjerdedel av arbeidsplassene knyttet til sentraladministrative funksjoner.

Det legges til grunn at også kontoret i Nedre Glomma skal ha viktige kompetansearbeidsplasser, blant annet med oppgaver innenfor videregående opplæring og regional utvikling.

Representanter i fellesnemnda

En fellesnemnd på 34 medlemmer skal lede sammensmeltingsarbeidet. Buskerud har ni plasser i fellesnemnda, og de ni ble valgt i fylkestinget.

Seks er fra posisjonen og tre fra Høyre. Frp fikk ikke med noen.

Disse er Buskeruds medlemmer i Fellesnemnda for Viken:

Roger Ryberg (Ap)

Anne Sandum (Ap)

Bjørn Tore Ødegården (Ap)

Olav Skinnes (Sp)

Hanna Lisa Matt (MDG)

Anders Wengen (V)

Rune Kjølstad (H)

Iselin Haugo (H)

Sandra Bruflot (H)