Politimester: Bør slå sammen Nordre og Søndre Politidistrikt

vil: Christine Fossen, politimester i Søndre Buskerud har lenge vært klar på at hun ønsker ett politidistrikt i Buskerud. Hun støttes av Politidirektoratet. Foto: Tore Sandberg

vil: Christine Fossen, politimester i Søndre Buskerud har lenge vært klar på at hun ønsker ett politidistrikt i Buskerud. Hun støttes av Politidirektoratet. Foto: Tore Sandberg Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Politimester Christine Fossen i Søndre Buskerud mener 22. juli-kommisjonens rapport tydelig viser behovet for at Nordre og Søndre Buskerud bør slå seg sammen.

DEL

DRAMMEN: Fossen som er politimester i Søndre Buskerud har lenge vært tilhenger av en sammenslåing av de to distriktene.Nå tolker hun læringspunkter i 22. juli-kommisjonens rapport som et klart signal til sammenslåinger.

I læringspunktet står det: Politidirektoratet må ta sterkere ansvar for samordning, effektivisering og mer enhetlige løsninger i Politi-Norge.

– En klar gevinst av sammenslåingen er større og mer robuste operasjonssentraler, påpeker Fossen.

– De blir mer kompetente og bedre bemannet fordi de er større, sier hun.

LES OGSÅ: Spesialenheten for politisaker vurderer 22. juli-aksjonen

En på vakt

På operasjonssentralen i Søndre Buskerud var det tre ansatte på jobb den 22. juli. I Nordre Buskerud var det en eneste en på vakt.

Dette ble sterkt kritisert da Alexandra Bech Gjørv la fram 22. juli-kommisjonens rapport på mandag. Hun bemerket at operasjonssentralen hadde så lav bemanning at den ble satt ut av spill.

– Kun én person bemannet sentralen og skulle blant annet vurdere mannskapssituasjonen, kalle inn personell, vurdere situasjonen, ta imot anrop til sentralene og ikke minst ha den operative ledelsen. Det ble umulig å løse alle disse oppgavene tilfredsstillende, sa Bech Gjørv.

LES OGSÅ: Kommisjonen: - Ordren bør være å stoppe skyting

Fordelene

Om politidistriktene skulle bli slått sammen vil det dekke et området på over 15.000 kvadratkilometer og rundt 272.000 innbyggere.

Også Politidirektoratet ønsker å slå sammen de to distriktene. I et brev til justisdepartementet fra juni i 2011, skriver de at en reduksjon i antall distrikter vil:

  • Gi både kvalitetsmessige og ressursmessige gevinster.
  • Gi økt bærekraft, økt handlingsrom og økt kapasitet.
  • Gi mer fleksible og slagkraftige politidistrikter.
  • Gi mer bredde og tyngde i kompetansen.

Departementet jobber nå med en stortingsmelding om videreutvikling av politi- og lensmannsetaten. Den er utsatt en rekke ganger, men skal være klar til høsten.

Ingen i departementet var tilgjengelig for kommentar tirsdag.

LES OGSÅ: Werp (H): - En knusende rapport

Støtter rapporten

På kontoret til politimester Sissel Hammer står det flere blomsterbuketter og flere konfektesker.

Små, men symbolsk viktige, gaver fra innbyggere i Nordre Buskerud.

Selv om 22. juli-kommisjonen ga politiet og Nordre Buskerud politidistrikt kraftig medfart, syntes flere at politiet på Nordre fortjener en klapp på skulderen i en tung tid.

– Det har vært tøft, men alle som er nevnt i rapporten er i full jobb. Og det er mitt arbeidsgiveransvar å sørge for dem nå, sier politimesteren.

Men om dommen fra kommisjonen er knusende både for enkeltansatte og politidistriktet, så støtter Hammer svarene i rapporten.

LES OGSÅ: Politidirektøren: - Vi aksepterer kommisjonens hovedfunn

– Det er en god rapport. Og jeg er enige i konklusjonene, bekrefter hun.

– Det er viktig at rapporten kom. Vi har ventet på den i ett år. Nå skal vi gjøre det vi kan for å forbedre oss på de punktene rapporten tar fram, sier Hammer til Drammens Tidende.

– Allerede i mars, da politiets egen granskning ble lagt fram fortalte du at dere skulle ta tak i utfordringene. Hva har skjedd siden da?

– Nå har vi en minimumsbemanning på operasjonssentralen på to personer. Vi har fått opp massevarslingssystemer og systemene er klare for å motta riksalarmer, sier Hammer.

Hun legger til:

– I høst vil våre ledere gå igjennom et lederutviklingsprogram og vi har inngått en samarbeidsavtale med Søndre Buskerud politidistrikt. Samtidig har vi også digitalisert våre planverk så de er lett tilgjengelige – og vi skal øve på dem, svarer Hammer.

– Så dere er bedre rustet i dag enn fredag 22. juli?

– Ja. Og vi jobber målrettet mot å bli bedre.

LES OGSÅ: Bech Gjørv overrasket over sprik mellom planer og handling

En operasjonssentral?

Det er flere som har tatt til orde for en sammenslåing av Nordre – og Søndre politidistrikter, blant annet politimester Christine Fossen i Søndre og Drammens Tidendes redaktør Geir Arne Bore.
Hammer er ikke sikker på om det er løsningen.

– Jeg syntes det er naturlig at spørsmålet kommer nå. Det er et spørsmål om å lage robuste enheter, samtidig som man ikke mister lokalkunnskapen og tryggheten, sier Hammer.

– Hva syntes du?

– Det kan være alternative muligheter. Eksempelvis å beholde to distrikter, men å ha en felles operasjonssentral. En kan jo også se for seg en felles administrasjon, men fortsatt to distrikter. Men jeg startet i stillingen 1. april i fjor, så på mange måter har jeg ikke opplevd Nordre Buskerud politidistrikt i en normaltilstand. Derfor tar jeg meg den friheten å avvente litt hva jeg mener, sier hun.

– Uansett: Det viktigste er en god og trygg polititjeneste.

LES OGSÅ: Stoltenberg beklager vesentlige mangler

Rapporten gir mer rom?

– Politiets egenvurdering som ble lagt fram i mars og 22. juli-kommisjonens rapport har en del sprik. Eksempelvis på tidsbruk og politiets handlingsmønster?

– Nå er politiets egenvurdering historie. Det er 22. juli-rapporten som teller. Vi ser derfor fremover.

– Rapporten snakker mye om forbedringsmuligheter for holdninger og ledelse i politiet. Er det dårlig holdning hos politiet?

– Jeg registrerer at samfunnet krever mer av oss. Det må vi ta til oss, svarer Hammer.

Hun mener også at det er viktig å ta til seg læring der det er å finne – eksempelvis hos helsevesenet, som 22. juli-kommisjonen i det store og hele gjorde en god jobb den skjebnesvangre fredagen i juli i fjor.

– Er du optimist for fremtiden for politiet og Nordre Buskerud politidistrikt?

– Det er mange krevende oppgaver og en tung bør. Men vi må ta ansvar og lære av de erfaringene vi har fått, sier politimester Hammer.

Politimesteren mener at 22. juli–kommisjonens rapport må få følger for hvordan politiet prioriteres og at rapporten følges opp med mer penger fra politikerne.

– Jeg forventer at den nye rapporten vil føre til rom for eksempelvis mer øvelser. Jeg tror rapporten er vesentlig for politiets fremtid, avslutter Hammer.

LES ALT OM TERRORANGREPENE HER

Artikkeltags