Øvre Eiker: I et bortgjemt industriområdet på Loesmoen ved Hokksund sitter den russiske forskeren Magomet Sagov og hans forskerteam. De har nettopp mottatt den prestisjefylte utnevnelsen Climate Solver 2009 fra Verdens Naturfond (WWF).

– Med utgangspunkt i naturens bevegelsesmønster har vi utviklet en bølgemotor som er langt mer energieffektiv enn dagens forbrenningsmotorer, sier professor Magomet Sagov.

Motoren kan revolusjonere verdens motorindustri, skal vi tro Peter Grubyi, leder av selskapet Neo Power Technology som står bak oppfinnelsen.

– Supersonic Wave Engine en ny motorteknologi som har opp til 45 prosent høyere energieffektivitet. I Neo Powers nye motor er forbrenningen av drivstoff er erstattet med detonasjon av naturgass eller hydrogen, og rotasjon er erstattet med roterende bevegelse. Dette gir radikal økning i energieffektivitet og reduksjon av mekaniske tap, utdyper Grubyi.

Kraft

I førsteomgang er motoren tenkt brukt i kraftproduksjon. Hovedsakelig mobile kraftproduksjonsenheter som i dag drives på diesel. Men både bil og båtmotorer er ting selskapet vil vurdere.

– Vi har akkurat begynt med kommersialiseringen av oppfinnelsen. Slikt tar tid og vi er avhengig av blant annet politisk evne og vilje for å trenge igjennom gammel mekanisk tankegang, sier Grubyi.

Han estimerer at markedet i dag bare innen utbyttingen av dieseldrevende kraftenheter ligger på rundt 125 milliarder dollar.

– Som du skjønner klarer vi ikke ta hele dette markedet selv. Derfor har vi tatt verdenspatent på produktet og ønsker å selge rettighetene til etablerte produsenter, forklarer Grubyi.

Miljøsuksess

Ifølge klimasjef Stefan Henningsson ved Verdens Naturfond i Sverige har denne bølgemotoren et stort miljøpotensial. Om bølgemotoren bare ble brukt på 10 prosent av de tenkte bruksområdene vil den kunne bidra til å redusere karbondioksidutslippet i verden med 50 millioner tonn per år .

– Det tilsvarer hele Sveriges årlige utslipp, sier Henningsson.

Selve utviklingen av bølgemotoren er et samarbeidsprosjekt mellom Neo Power Technology, Universitetet i Texas og Siemens.

Når det gjelder selve utnevnelsen av Climate Solver 2009 er ikke Grubyi i tvil.

– Utnevnelsen vil bidra til økt fokus på de miljømessige fordelene vår teknologi har, og at det blir en viktig drivkraft for vårt arbeid i tiden fremover, konkluderer han med.