Samfunnstjeneste for bøtelagte gjøres permanent

Av
DEL

Ordningen med samfunnstjeneste i stedet for bøtelegging for dem som ikke har råd til å betale, gjøres permanent.

I flere år har dette vært prøvd ut, først i Troms i 2014, senere i Buskerud, Vestfold og Telemark. Fra 1. oktober skal ordningen gjelde for hele landet.

I 2013 sa daværende justisminister Anders Anundsen (Frp) at personer uten betalingsevne skal kunne velge å gjøre opp for seg gjennom bøtetjeneste, i stedet for å sone den subsidiære fengselsstraffen.

– Det er dyrt å ha folk i fengsel. En fengselsplass koster fort en million i året. Sånn sett ligger det en betydelig besparelse for kriminalomsorgen og for samfunnet i dette, sier assisterende direktør Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet til NRK.

Myndighetene har vurdert at ordningen kan frigi rundt 50 fengselsplasser til enhver tid.

«Straff gjennomført i samfunnet er samfunnsøkonomisk gunstig. Det koster mindre å gjennomføre, men også fordi tilbakefallet fra straff gjennomført i samfunnet jevnt over er betydelig lavere enn for straff gjennomført i fengsel», skriver direktoratet i sin årsrapport for 2018.

(NTB)

Artikkeltags