Innsatt tok livet sitt i Ringerike fengsel – politiet fant ikke rutinebrudd

Kriminalomsorgen vurderer om Ringerike fengsel fulgte rutinene i forkant av selvdrapet.