Alt er klart for byggestart av midlertidige senter når søknaden blir innvilget

Søknaden om dispensasjon fra reguleringsbestemmelese for Rortunet skal opp til politisk behandling tirsdag. Rådmannen anbefaler å si ja til dispensasjon slik at Rortunet kan etablere et midlertidig senter ved Meny.