Hvis politikerne sier nei: - 500 arbeidsplasser kan bli borte

Dersom dispensasjon ikke innvilges, vil prosjektet bli skrotet, og 500 arbeidsplassene går tapt. Det skriver utbyggerne av Rortunet i et brev til Røyken kommue via sine advokater.