RØYKEN: Kommunestyret i Hurum ba tirsdag rådmann Gudmund Wasmuth Notøy se på muligheten for sammenslåing av Røyken og Hurum.

LES OGSÅ: – Hurum er det naturlige navnet

Det var SV som la fram tilleggsforslaget om å utrede sammenslåing, og hele 16 mot ni representanter var for. Kun Ap og Sp var imot.

Dette mener politikerne i Røyken om forslaget:

Ordfører Rune Kjølstad (H):

– Vi vil fremme saken i kommunestyret på nyåret. Deretter får vi diskutere om vi skal gå inn i en dialog med Hurum om dette, sier Kjølstad.

Han synes det er prisverdig at Hurum har tatt dette initiativet.

– Jeg vil ikke forskuttere noe, men jeg blir ikke overrasket om kommunestyret i Røyken også ønsker å se mot andre kommuner – også Asker og Lier, sier han.

Tom Erik Hauger (Frp):

– Det er kjempebra, og helt hallelujastemning for meg, sier Hauger.

Frp-politikeren sier han har fremmet flere interpellasjoner om sammenslåing, men at de har dødd hen uten debatt.

– Det har vært litt fortvila, men nå er det naturlig at saken blir tatt opp på nytt. Det blir veldig spennende, sier han.

May Sæter Løken (Ap):

– Det kan være en god idé, men vi har ikke snakket om det innad i partiet ennå, sier Sæter Løken.

Hun sier det kan være fordeler ved å bli en større kommune.

– Da samler man kompetansen i en kommuneadministrasjon, og det kan hende det er en økonomisk gevinst på noen områder. Men vi får vente på en utredning før vi gir noe videre svar på dette, sier hun.

Lasse Narjord Thue (V):

– Vi er positive til at det blir gjort en reel vurdering av dette forslaget, sier Narjord Thue.
Han mener kommuneadministrasjonen bør se på hvordan en sammenslåing konkret kan løses, og hvilke fordeler og ulemper det kan medføre. Videre sier han at en sammenslåing avhenger av at det vil gi fordeler til begge kommunen.

Karin H. Buberg (SV):

– Dette er ikke noe vi har tatt stilling til, men vi er åpne for å se på og vurdere forslaget, sier Buberg.

SV-politikeren er generelt positiv til at kommunenene ser på en mulig sammenslåing.

– Men vi vil ha et bilde på hva det innebærer før vi sier om vi er for eller imot, sier hun.

Ole Eldar Kjølen (Sp):

– Dette er ikke noe vi har diskutert grundig nok, så foreløpig er vi ikke for en sammenslåing.

Astrid Høisæter (KrF):

– Jeg personlig er for en sammenslåing, men kan ikke uttale meg på vegne av KrF ennå. Vi har ikke snakket av det innad i partiet ennå.

HVA SYNS DU OM SAMMENSLÅING? SI DIN MENING I KOMMENTARFELTET