RØYKEN: Togstansen skyldes utbyggingen av nye Spikkestad stasjon, og oppgraderingen av Heggedal stasjon.Jernbaneverket skal også rehabilitere bruer langs strekningen, og gjøre ulikt vedlikeholdsarbeid.

I snitt er det ifølge NSB 2.000 reisende hver dag på Spikkestadbanen, og samtlige må fra og med lørdag belage seg på å ta buss.

– Dette er omfattende arbeid, så det kan ikke gå tog der i sommer. Derfor blir det buss for tog til Asker stasjon i ti uker framover, sier prosjektleder Robert Sikström i Jernbaneverket.

LES OGSÅ: Problemdag for NSB

Nye avgangstider

Han oppfordrer pendlerne til å være oppmerksomme på at det blir endringer i avgangstidene.

– Bussene vil gå fra Røyken cirka 15 minutter tidligere enn normal ruteavgang, sier Sikström.
Han sier naboer i området også må regne med en god del støy og støv i anleggsperioden, i tillegg til noe nattearbeid.

Rivingsarbeid

Spikkestad stasjon skal flyttes rundt 200 meter østover. Utbyggingen innebærer blant annet to nye plattformer på 250 meter, nye benker, leskur, monitorer, høyttalere og ny belysning.

Det skal også bygges nye skinner og sviller for begge spor, og parkeringsplassen skal oppgraderes. I tillegg det blant annet settes opp nytt kontaktledningsanlegg, og alle kabler skal omlegges.

LES OGSÅ: Gir ikke opp Steinberg stasjon

Planlagt avvik

Alle flytog som skulle kjørt mellom Drammen og Asker erstattes med buss fra fredag 25. mai klokken 19.28 til midnatt søndag 27. mai, skriver Flytoget på sine nettsider

Flytoget anbefaler folk å være ute i god tid selv om bussene skal gå på ordinær avgangstid.

Det settes i tillegg opp en ekstra buss fra Drammen lørdag og søndag morgen Kl: 03:48. Dette er for at reisende skal nå første flytogavgang fra Asker (avg. 04:20). Fra Oslo Lufthavn kjører alle flytog til Asker stasjon hvor det er overgang til buss videre til Drammen, står det på Flytogets nettsider.

LES OGSÅ: Finner roen på toget på vei til jobb