Tror veksten fortsetter

- Det er ikke utenkelig at det blir en vekst på 15.000 innen 20 år, sier Røyken-ordfører Rune Kjølstad.

- Det er ikke utenkelig at det blir en vekst på 15.000 innen 20 år, sier Røyken-ordfører Rune Kjølstad. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Befolkningen i Nedre Buskerud vil vokse kraftig framover, og forsker Arne Holm i NIBR tror Røyken vil være i veksttoppen.

DEL

RØYKEN: I dag legger Statistisk sentralbyrå (SSB) fram sin nye befolkningsfremskriving, der de beregner veksten i landets regioner og kommuner helt fram til 2040.


– Det er generelt høy befolkningsvekst i Norge. Den største veksten skjer i byene, og omkringliggende kommuner. Det gjelder de fleste kommunene i Nedre Buskerud, men noen mer enn andre, sier forsker Helge Brunborg i SSBs gruppe for demografi og levekår.

Han vil ikke si hvilke kommuner som fremhever seg før tallene publiseres onsdag klokken 10. Forsker Arne Holm i Norsk Institutt for by-og regionforskning (NIBR) mener imidlertid at Røyken er blant Buskerud-kommunene som vil oppleve størst vekst.

– Utflyttingen mot omegnskommunene ser ut til å fortsette, og Røyken er en sentral mellomstasjon mellom Oslo og Drammen. Ut ifra det jeg kjenner til skjer det også en opprustning kommunen, blant annet i Spikkestad. Det tyder på god etterspørsel, og jeg tror nok den bare vil fortsette, sier han.

Stor interesse

Ordfører Rune Kjølstad i Røyken sier det er planlagt vel 500 nye boliger på Spikkestad de neste fem årene, og at befolkningen der på sikt kan komme opp i 20.000.

– I likhet med kommuner rundt oss forventer vi stor befolkningsvekst i årene framover. Vi ser allerede stor interesse for Spikkestad, sier Kjølstad, som er spent på tallene SSB legger fram i dag.

– I planene våre legger vi opp til to prosent årlig vekst.


– I planene våre legger vi opp til to prosent årlig vekst. Det er det vi ser på som realistisk, sier han.

– På Spikkestad, Slemmestad og i Åros kan det imidlertid bli enda mer. Det er vanskelig å gi ut noen prognoser, men det er ikke utenkelig at det blir en vekst på 15.000 innen 20 år, tillegger han.

Utfordringer

Ordføreren sier presset på kommunen blir større og større, og at hovedutfordringen knyttet til det er infrastruktur.

– Det betyr at utbyggerne, kanskje i større grad nå enn før, må bidra til å løse utfordringer knyttet til det, sier han.

Arne Holm(bildet) sier det hovedsakelig er fordeler med veksten.

(artikkelen fortsetter under bildet)– Røyken er en typisk kommune med tilsig av barnefamilier. De gir lite sykeutgifter, er trygge skattebetalere, og er i liten grad trygdemottakere, sier han, og legger til.

– Likevel er de dyre for kommunen med tanke på barnehager og skoler, så de vil nok merke utfordringer knyttet til det.

Holm, som selv bor i Drammen, mener også at Lier vil ha fortsatt stor befolkningsvekst.

– I likhet med Røyken er Lier plassert sentralt mellom både Oslo og Drammen. Dermed blir det en attraktiv kommune for dem som jobber i begge byene. Eiker-kommunene vil nok også oppleve stort press, men hovedsakelig fra dem som jobber i Drammen, sier han.

Artikkeltags