Stenger russen ute av kommunen

– Det er litt kjipt, men vi respekterer det, sier russepresidenten fra St. Hallvard videregående skole.