DRAMMEN: Lørdag fortalte Drammens Tidende om den intense overvåkingen som ble gjort av norsk politi på havna, der to russiske firmaer etablerte seg tidlig på 70-tallet.

At Drammen var et strategisk område for russerne under Den kalde krigen, vitner følgende historie om, første gang fortalt for over 20 år siden.

Landmålerutstyr

Det var en sommerhelg i 1971 at den gang skogsjef i Drammen Arne Kildebo og hans kone Inger nærmest snublet over de russiske «landmålerne» inne i Finnemarka.

– De hadde landmålerutstyr, målebånd og kikkerter, fortalte han.

– I over en halvtime satt jeg gjemt i skogen og så hvordan fem russere målte opp den nesten ferdige skogsbrua over Myrsæterbekken inne i Finnemarka, forteller Kildebo.

Myrsæterbekken ligger ved Hvalsdammen på grensen mellom Drammen og Lier.

Detaljerte kart

Russerne var nidkjære når det gjaldt kartdetaljer i området fra sommeren 1971. Det er verdt å merke seg at dette var umiddelbart etter at det første russiske firmaet etablerte seg på Holmen og russere bosatte seg i byen.

For 20 år siden studerte Kildebo et gammelt russisk kart og flyfoto av byen fra begynnelsen av 70-årene. Han nikket gjenkjennende til detaljene med den da nyanlagte skogsbilveien som han fant på russerkartet fra 1973.

– Kart i Drammen hadde ikke denne veien inntegnet før i slutten av 70-årene, russerne slo oss med mange år.

Gikk rett på russerne

– Jeg hørte utenlandsk prat i skogen og dukket over en kolle som ligger ovenfor Myrsæterbekken, der brua «De tre Bukkene Bruse» i dag går over.

– Vi hadde nettopp anlagt skogsbilveien inn i området og fundamentet til brua, som måtte tåle ti tonn på grunn av tømmertrailere, var akkurat støpt.

– Fra kollen observerte jeg fem russere som med landmålerutstyr, målebånd og kikkerter tegnet av hele området. En av russerne sto med en stor papplate med tegneark for å få med seg alle detaljer.

Søk i Drammens Tidendes digitale bildearkiv her.

Russere over alt

I 70-årene observerte skogsjefen i Drammen russere over alt i marka.

– De var spesielt ivrige under HV-øvelser, og på det gamle russiske kartet så jeg at de hadde avmerket detaljer på topper der HV ofte hadde øvelser i Hvalsdammen-området. Videre har de brukt egne tegn på alle dammer, som f.eks. Landfalldammen, som sikkert skulle sprenges i tilfelle krig. Hele området i Finnemarka så russerne på som et tilbaketrekningsområde i tilfelle en spent situasjon, sa Kildebo.

– Det er jo gode veier over alt på grunn av tømmerdriften.

– Interessen for våre skogsbilveier kunne nesten ta overhånd. En gang kjørte noen russere seg bom fast på en traktorvei langt inne i Finnemarka. De ble verken hentet av Falken eller Viking, men av en spesialbil fra Holmen.

Kartla hver kraftmast

Kildebo meldte fra til politiet både om episoden ved brua i 71, og om andre observasjoner i skogsområdene rundt Drammen.

– Jeg hadde inntrykk av at ingenting skjedde. Russerne beveget seg fritt over alt der de ville komme, og kartet fra 1973 tydet jo på at de har fått med seg alle viktige detaljer, sier Kildebo.

– Ingen tvil om at russiske felt-operatører markerte alle strategiske punkter i Drammen. Det var politimester Tore Johnsen, tidligere nestleder i overvåkingen, som sa dette til avisen for vel 20 år siden. – Absolutt alt ble kartlagt, så å si hver eneste kraftmast, sa politimester Tore Johnsen den gang.

Avisen var lørdag i kontakt med tidligere skogsjef Arne Kildebo, som bekreftet det som ble sagt i artikkelen for over 20 år siden.

LES OGSÅ: Kornsiloens hemmelighet

LES OGSÅ: Stasi-arkiv på gløtt