Gå til sidens hovedinnhold

Ingen Buskerudbypakke, men det blir mer bompenger

Artikkelen er over 4 år gammel

Holmenbrua og nytt Strømåsløp må finansieres med bompenger, ingen penger til Buskerudbypakke 2. Det fremgår av Nasjonal Transportplan som ble lagt fram i dag.

DRAMMEN: Det gikk som ordfører Tore Opdal Hansen fryktet. Regjeringen legger opp til at halvparten av kostnadene for ny Holmenbru og nytt løp i Strømsåstunnelen skal finansieres med bompenger.

Samarbeidet Buskerudbyen er heller ikke inne i Nasjonal Transportplan med konkrete avtaler. Det er de fire største byområdene; Oslo/Akershus, Bergen, Trondheim og Nord-Jæren som er omtalt med egne bymiljøavtaler og byvekstavtaler.

LES OGSÅ: Bomstasjoner i spill – vil ha ny bypakke

Forutsetninger brutt

Det var tre forutsetninger fra deltakerne i Buskerudbypakke 2, og ingen av disse er med i forslaget til Nasjonal Transportplan:

  • To tog i timen Drammen – Hokksund
  • Fullfinansiert nytt løp Strømsåstunnelen
  • Fullfinansiert ny Holmenbru

De største prosjektene som angår drammensområdet er ny Holmenbru, som finansieres med 380 millioner over statsbudsjettet og samme beløp i bompenger, tilknytning for riksvei 23 fra Linnes til E 18 med 680 millioner over statsbudsjettet og 350 millioner i bompenger. Ny tunnel under Oslofjorden fordelt med henholdsvis 1.630 millioner og 2.870 millioner, ny Strømsåstunnel til 1.600 millioner hvorav halvparten fra bompenger.

Dessuten er det satt at 9.596 millioner kroner til ny InterCity jernbane fra Drammen til Kobbervikdalen, der siste sum på 2.150 millioner er beregnet brukt i 2024–2029.

LES OGSÅ: Pakke eller ei – bompenger blir det uansett

Fire nye bompengeprosjekter

Med dette forslaget blir det fire nye bompengeprosjekter i nedre del av Buskerud.

– Jeg synes ikke det er bra, men det er som forventet. Flertallet av befolkningen vil finansiere nye veer med bompenger, sier Jon Helgheim, andrekandidat for Fremskrittspartiet til Stortinget.

– Det er din egen samferdselsminister som legger fram forslaget?

– Slik er det med flertallet på Stortinget. At vi får så lite til Buskerud skyldes at vi ikke har klart å be om noe bedre, sier Helgheim.

Han sier nå at Buskerudbypakke 2 forhåpentligvis nå er skrinlagt, og mener det ikke er noe tap.

LES OGSÅ: Slutter som Buskerudby-sjef

Ny runde

– Nye forutsetninger betyr at det blir nødvendig å ta en ny runde på Buskerudbypakke2. Det er en utfordring, men også en mulighet. Vi må rykke tilbake for å finne nye løsninger nå når rammebetingelsene er endret, skriver ordfører i Drammen Tore O. Hansen (H) i en pressemelding.

Han sier at ordførerne og de andre aktørene i Buskerudbysamarbeidet skal møtes 28. april, og at de da vil drøfte den videre prosessen.

LES OGSÅ: Bomaksjonist: – Respekt for det ordføreren nå gjør

Vil ha ny miljøbypakke

Masud Gharahkhani, tredjekandidat for Arbeiderpartiet til Stortinget, vil nå jobbe for at Arbeiderpartiet tar inn to hovedpunkter i Nasjonal Transportplan.

Det første gjelder at Staten vil bidra med 70 prosent finansiering til kollektivinfrastruktur og at tidligere Buskerudby-kommuner og  fylkeskommune bes sammen å utarbeide en ny og lokal miljøbypakke med betydelig satsing på kollektiv, gang og sykkel.

Det andre punktet gjelder utredning veialternativer som bringer gjennomgangstrafikken utenom Drammen by/sentrum på begge sider av elven, fra riksvei 23 og E 18 til E 134.

– Dette er en skandale. Nok en gang ser vi at Høyre svikter drammensregionen og at de lokale representantene har liten innflytelse, sier Gharahkhani til Drammens Tidende.

LES OGSÅ: To av tre av politikere tar bilen til jobb

Prioriterer Ringeriksbane

– Vi er valgt inn som representanter for hele Buskerud, og Buskerud er nettopp en av vinnerne i NTP, med ny Ringeriksbane, ferdigfinansiering av E 134, øst-vest forbindelsen og InterCity Drammen-Kobbervikdalen. Av disse prosjektene er Ringeriksbanen sterkt prioritert, jeg tviler på om Arbeiderpartiet hadde fått til noe mer, sier Kristin Ørmen Johnsen, stortingsrepresentant for Høyre, som svar på kritikken fra Gharahkhani.

Hun viser til at det bevilges mer penger til bypakker, og at det gir muligheter for en reforhandlet, god bypakke for drammensregionen.

– Det har vært mye lokal motstand mot bypakken i Drammen, nå får man forhåpentligvis en bedre løsning. Departmentet åpner også for nye belønningsmidler utover 2017 selv om man ikke går videre med Buskerudbypakke 2, sier hun.

LES OGSÅ: Aksjonsgruppen har levert innbyggerinitiativ

Venstre skuffet

– Jeg kan trygt si at Buskerud ikke kommer særlig godt ut av forslaget til NTP. Spesielt er jeg skuffet over at det blir nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen, sier Rebekka Borsch, førstekandidat for Venstre til stortingsvalget.

– Ditt eget parti står jo bak forslaget?

– Likevel, jeg er ikke fornøyd med hva Buskerud får ut av dette.

LES OGSÅ: – Hele Buskerudbyen er nå skrinlagt og lagt død

Katastrofe

– Dette er den fullstendige katastrofe! Med åpne øyne kaster Regjeringen flere års arbeid med en bymiljøpakke i Drammensregionen over bord. Drammen får ingen midler til å gjøre noe med trafikkproblemene eller luftforurensingen. Ingen penger til trafikkbegrensende tiltak, ingen midler til økt kollektivtrafikk eller sykkelveisatsing. Bare bompenger får vi, sier Ståle Sørensen fra Miljøpartiet De Grønne i en pressemelding.

I sekretariatet for Buskerudbyen er det også oppgitthet å spore.

– Jeg er skuffet, men det var ingen overraskelse. Buskerudbypakke 2 bygde på høyere forventninger om statlig bidrag. Vi skulle gjerne sett at NTP inneholdt et annet budskap, men må forholde oss til realitetene, sier Rolf-Helge Grønås, daglig leder i Buskerudby-sekretariatet til Drammens Tidende.

Fortsatt håper de det skal være mulig med to tog i timen Drammen-Hokksund, men legger nå opp til en ny lokalpolitisk behandling av bypakken.

LES OGSÅ: Dette vet lokalbefolkningen om Buskerudbypakke 2

Krever rask avklaring

Næringsforeningen i Drammensregionen og NHO Buskerud fortviler over bevilgningene til drammensregionen, og krever nå at lokale og regionale politikere handler raskt, ikke minst for å berge lokale belønningsmidler til kollektivtransport.

– Dessverre er det slik at bompenger er nødvendig for å sikre bedre infrastruktur og gode kollektivløsninger. Vi frykter for konsekvensene hvis det ikke kommer nye løsninger straks, sier Hans Petter Tonum, daglig leder i næringsforeningen.

Han har nettopp gått gjennom NTP sammen med Grete Karin Berg, regiondirektør i NHO Buskerud. De to foreningene vil stå bak politikerne i deres arbeid med å få til nye, gode løsninger for drammensområdet.

Les om Nasjonalt Transportplan her

Kommentarer til denne saken