Sammen om Strømsø

Av
Artikkelen er over 19 år gammel

Drammen kommune og NSB har funnet hverandre. Nå vil de sammen gjøre store omveltninger på Strømsø.

DEL

Dermed blir det ikke bare med praten og planene når det gjelder utviklingen av Drammen sentrum. Drammen kommune har nemlig langt på vei «kjøpt» deler av de planene arkitekt Niels Torp og NSB Eiendom har laget for Strømsø.
Ledelsen i NSB Eiendom og ledelsen i Drammen kommune har allerede utarbeidet forslag til en intensjonsavtale mellom de to partene, en avtale som skal behandles i hovedutvalget for teknisk sektor 20. mai. I avtalen står det at «Partene har felles målsetting om byutvikling av høy arkitektonisk og miljømessig kvalitet, forankret i partenes respektive strategier.»

Ny rutebilstasjon

Avtalen innebærer flere store inngrep på jernbanens områder ved Drammen stasjon, rutebilstasjonsområdet, Skamarken, godsterminalen ved Nybyen og jernbane-verkstedet på Sundland. Blant annet heter det i avtalen at Drammen stasjon skal utvikles som kollektivknutepunkt med direkte togforbindelse til Gardermoen. Videre at busstasjonen skal flyttes fra nåværende område til nye holdeplasser i nær tilknytning til jernbanestasjonen.
Samtidig skal Strømsø torg oppgraderes og St. Hallvard skole og nybygg på rutebilstasjonstomta skal opprustes med tanke på beliggenhet i forhold til byaksen og kollektivknutepunktet. I tillegg skal elvebredden gjøres mer tilgjengelig for byens befolkning, og det skal legges til rette for en nærmere fysisk tilknytning mellom Strømsø sentrum og Marienlystområdet der det på sikt skal bli et helårs badeanlegg.

Fra gods til boliger

Utenfor Strømsø sentrum er planen at godsterminalen i Nybyen skal frigjøres og bygges ut med blant annet tanke på bolig- og handelsformål. Sundland-området skal videreutvikles til næringsområde der det tas vare på en del av den gamle bebyggelsen.
Det som spesielt gjør tiltakene sentralt på Strømsø høyst realistiske, er at både NSB Eiendom og Drammen kommune har satt av midler til dette formålet. Drammen kommune har i langtidsbudsjettet satt av 90 millioner kroner til planlegging og investering i prosjekter langs byaksen der Strømsø står sentralt. Og over fire millioner er tenkt brukt bare til planlegging på Strømsø.

Artikkeltags