Fem søkere til rektorstillingen på ungdomsskolen

Søknadsfristen har gått ut og nå er det klart hvem som har søkt på stillingen.